Wordt de verlichting qua uiterlijk passend bij het karakter van het Fort? Dus niet modern.

We kijken naar karakteristieke lichtmasten om neer te zetten, die niet te groot zijn. We zullen dit punt meenemen en ook jullie als perceeleigenaren hierbij betrekken.

Is Havendijk 16-112 de punt? Tegenover de zuidelijke brug?

Het perceel 16-112 hoort bij “de Punt”

Wie is daar bezig met de openbare voorzieningen?

De doorontwikkeling van de openbare voorzieningen in de Punt is afhankelijk van de herontwikkeling die gaat plaatsvinden. Het beheer en onderhoud van het bestaande netwerk loopt wel via de gemeente. Dus de eigenaren van bestaande chalets op de Punt die stroom en water via de gemeente geleverd krijgen, kunnen bij storingen ook contact opnemen via de website en het telefoonnummer voor storingen.

Is het storingsnummer ook buiten kantooruren bereikbaar?

Onze collega is nooit te beroerd om zijn telefoon op te nemen. De voorkeur heeft wel om buiten kantooruren de storingen via de mailbox door te geven. De mailbox wordt ook in het weekend bekeken en we proberen zo snel mogelijk iemand te sturen.

Wordt er ook glasvezel aangelegd?

Het doel van de gemeente is niet om daar glasvezel aan te leggen. Wel gaan we intern bespreken of het mogelijk is de bedrijven die nu glasvezel aanleggen, te interesseren om ook het Fort en de Punt te bedienen.

De camera´s die zijn aangesloten, zijn die ook op een snel netwerk aangesloten?

De camera’s zijn op dit moment nog niet aangesloten. Dit heeft ermee te maken dat het Fort op een waterkering staat. In het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) mag er dan niet gegraven worden. Na 1 april worden de camera’s voorzien van een glasvezel verbinding.

Is er een tekening van de liggende riolering? Ik wil namelijk mijn riolering vernieuwen.

We weten niet hoe de riolering precies ligt, vanuit het verleden is hier weinig tot niks over bekend. Zoals aangegeven worden gebreken in de bestaande riolering aangepast, er is dus wel een tekening van gemaakt. Meneer kan het best een mailtje sturen, zodat er separaat een afspraak gemaakt kan worden om hier samen even naar te kijken.

Worden er veranderingen/verbetering ook meegenomen op de Schootveld/de Punt?

De veranderingen waar we nu over spreken, gaan specifiek over het Fort eiland* en dus niet over de Punt. Hier loopt een separaat traject voor met afzonderlijke ontwikkelingen.

*'t Fort eiland: het betreft hier alleen het gedeelte wat omringd is door water

Meneer wil een ondergronds container, is dat mogelijk?

Aangegeven is dat het inderdaad wenselijk is om met containers te werken met sloten zodat niet iedereen hier zomaar zijn afval kan ‘dumpen’. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een paslezer. Daarnaast geven ook mensen die er wonen het signaal vaak af. Er zal dan ook extra op gehandhaafd worden. Meneer geeft aan dat camera’s hier ook bij zouden helpen en aangegeven wordt door de gemeente dat we over deze mogelijkheid zullen nadenken.

Op welk termijn wordt de weg weer normaal begaanbaar gemaakt met nieuw gebroken puin waar nodig, nu is het zeker bij nat weer een grote modderpoel?

Aangegeven is dat er straks in ieder geval geen asfalt of bestrating gaat komen. Hetgeen er nu ligt, het gebroken puin, is juist karakteristiek en blijft toegepast. Echter gaan we dit wel bijhouden zodat het goed begaanbaar blijft. Verder zullen we dit punt meenemen en neerleggen bij collega van wegen/verhardingen om te kijken wat we hier in kunnen betekenen.

Hoe zit het met de stroom bij “de Punt”?

Zoals aangeven is dit echt een apart traject en valt het buiten dit project. Als gemeente gaan we in ieder geval geen percelen meer aansluiten op water of stroom, dat is voor individu om dit separaat zelf te regelen of te wachten op de verdere ontwikkelingen op “de Punt”. Voor de bestaande gebruikers op de Punt die een aansluiting via de gemeente hebben, blijven we wel stroom en water leveren tot het moment van overgang naar de nutsbedrijven, en zij kunnen het storingsnummer/adres ook gebruiken.

Gaan jullie het afvalpunt nog wijzigen? Ik kijk op deze afvalcontainers, en het is niet fraai. Of kunnen jullie hier tijdelijk wat omheen in zetten?

Op het Fort eiland gaan we afzonderlijk kijken hoe we met afval om aan. Dit zullen we ook zeker meenemen en op terug komen. 

Kan er een begaanbare weg worden gemaakt? Een verharde weg of iets begaanbaarder?

Zie eerdere vraag.

Wordt de bestaande bebouwing gehandhaafd of zijn er plannen voor wijzigingen/vernieuwingen van de opstallen? Er zijn ooit geluiden opgegaan om bestaande oude bebouwingen te laten verwijderen en eventueel te vernieuwen?

De bestaande chalets/bebouwingen zijn privé-eigendom, dus de gemeente kan ze alleen weghandhaven, wat we niet gaan doen. Wel wordt er met een beeld-kwaliteitsplan gewerkt. De bestaande bebouwing voldoet daar niet voldoende aan maar er is een bepaalde overgangsregeling waardoor bestaande bebouwingen wel kunnen blijven staan. Het is wel de bedoeling dat er bij vernieuwing toegewerkt wordt naar de nieuwe regels.

Er wordt gesproken over een goede buur zijn en mvo-waardig. Aan wat voor soort exploitatie wordt er gedacht?

Er is bewust voor gekozen om dit niet te specifiek weg te zetten, aangeraden wordt om de nota van uitgangspunten na te kijken. Deze kan via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl(externe link) geraadpleegd worden en is in november in de gemeenteraad geweest. Deze nota geeft uitgangspunten weer hoe we hier tegen aan kijken. De invulling laten we aan de markt, uiteraard wel met de juiste randvoorwaarden. Dit alles met als doel om het laatste stukje leefbaar te maken.

Ik heb een vraagje over het groenafval, heb ik daar een pas voor nodig? Of moet ik dat ergens brengen? Dat we ons groenafval in een groene container kunnen gooien.

Bij de Milieustraat kan een pas gekocht worden en dan kan afval weggebracht worden. Op de volgende website is meer informatie te vinden: https://www.radbv.nl/(externe link).

“De Punt” wordt buiten het Fort gehouden? Dat vind ik apart.

Deze knip is uit praktisch oogpunt gemaakt. Voor “de Punt” loopt een aparte ontwikkeling. Het initiatief hierin wordt genomen door enkele eigenaren van percelen op “de Punt”. Als beide ontwikkelingen meer duidelijk zijn, wordt uiteraard een terugkoppeling gegeven.

Ik heb al anderhalf jaar geen rekening van mijn nutsvoorzieningen gehad?

Slufter beheer deed dit tot nu toe. Voor komende maand staat er een afspraak voor de overdracht en dan zal dit nagevraagd worden. Verder wordt eind maart sowieso de meterstand weer opgenomen.

Natuurbeheer: Er wordt te veel gemaaid, dit gaat ten koste van de trekvogel. Er komen nu veel ganzen aan de macht.

Aangegeven is dat we dit mee zullen nemen. Het doel is ook om te bereiken dat het een gezonde, groene locatie is.