De aarde warmt op. Om de opwarming binnen de perken te houden moet iedereen energiebesparende maatregelen treffen. Voor de bewoners van Goeree-Overflakkee die hun eigen woning energiezuiniger willen maken, bestaan er voordelige leningen, kan er tot 50% korting op de leges voor een omgevingsvergunning en rijkssubsidie worden verkregen!

Energiebespaarlening

Een energiezuinig huis zorgt voor meer wooncomfort, een lagere energierekening, waardebehoud of zelfs waardevermeerdering van je woning. Natuurlijk hangt hier wel een prijskaartje aan. De Energiebespaarlening(externe link) van het Nationaal Energiebespaarfonds is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende aanpassingen aan de eigen woning te financieren tot € 65.000. Afhankelijk van je energieverbruik kan de energie die je bespaart genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de Energiebespaarlening te dekken. Soms valt er zelfs extra te besparen. Investeer dus slim en maak van je huis een heerlijk comfortabel en duurzaam thuis!

Duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee

Je huis isoleren, een warmtepomp aanschaffen of zonnepanelen installeren? Met de duurzaamheidslening van de gemeente Goeree-Overflakkee financier je energiebesparende maatregelen tot maximaal € 25.000 tegen een zeer aantrekkelijke rente. Zo woon je energiezuiniger, comfortabeler én draag je bij aan een beter milieu. Ook hier vallen de kosten voor de lening door de lagere energierekening in de meeste gevallen geheel of grotendeels weg.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Voor beide leningen is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de uitvoerende financiële instantie. Dit fonds biedt financieringsoplossingen die maatschappelijke waarde helpen creëren. De regelingen zijn stapelbaar zolang de aanvrager kredietwaardig is. Overigens is het rentepercentage van de gemeentelijke Duurzaamheidslening aanzienlijk lager dan de Energiebespaarlening. Bovendien is de looptijd langer. Bij het Nationaal Energiebespaarfonds is juist het leenbedrag weer hoger.

50% teruggave op legeskosten omgevingsvergunning

Let op: deze regeling is per 1 januari 2022 vervallen. Voor omgevingsvergunningen, die zijn aangevraagd vóór 1 januari 2022 kan nog wel een verzoek op grond van deze regeling worden ingediend.

Bij het bouwen van een nieuwe woning moet  je een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Voor het  aanvragen van een omgevingsvergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Deze kosten worden leges genoemd. Op Goeree-Overflakkee is het  mogelijk om 50% van deze kosten  terug te krijgen als je een woning bouwt met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-norm van 0,00 of lager en waarvan de QV10-waarde niet hoger is dan 0,4. De EPC norm geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is, hoe lager de waarde hoe energiezuiniger het gebouw.

Om  in aanmerking te komen voor een teruggave van 50% van de kosten van de omgevingsvergunning (leges)  moet je binnen 6 weken na oplevering van je woning een verzoek indienen bij de gemeente.  Dit kan met behulp van het digitale formulier verzoek vermindering leges. Je moet daarnaast een luchtdichtheidsmeting (bijvoorbeeld een blowerdoortest) uit  laten voeren in de nieuwe woning. De kosten voor een luchtdichtheidsmeting zijn voor rekening van de aanvrager. Het rapport van deze meting voeg je als bijlage toe aan het verzoek. Het rapport van de meting wordt gecontroleerd door een toezichthouder van de gemeente. Bij een goede en gecontroleerde uitkomst wordt  50% van de leges voor de omgevingsvergunning terugbetaald.

​Zie Uitvoeringsregeling vermindering leges duurzaam bouwen(externe link)

Subsidieregelingen Rijksoverheid

Als particulier kunt u ook een subsidie aanvragen voor de isolatie van uw koopwoning. Ga naar www.energiesubsidiewijzer.nl(externe link) om te zien of u daarvoor in aanmerking komt.