Openbaar busvervoer door Connexxion 

Binnen gemeente Goeree-Overflakkee verzorgt Connexxion het openbaar busvervoer. Connexxion doet dit in de vorm van de zogenaamde ‘concessie Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee’ (HWGO) in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Aanpassing dienstregeling sinds 9 januari 2022 

Sinds 9 januari 2022 rijdt een aantal buslijnen een andere route of worden deze geheel of gedeeltelijk vervangen door een alternatief. Ter vervanging van deze reguliere bussen biedt Connexxion ‘OV-op-Maat’ aan. Dit betekent dat op deze locatie op deze momenten vooraf via de telefoon of de OV-op-Maat app, vervoer besteld moet worden door de reiziger. Meer informatie over OV-op-Maat vindt u op de website www.connexxion.nl/ovopmaat/hwgo(externe link).

Belang openbaar vervoer voor gemeente Goeree-Overflakkee 

Openbaar vervoer is erg belangrijk voor Goeree-Overflakkee. Het houdt de dorpen bereikbaar, onder andere voor inwoners die geen eigen auto hebben. Ook stappen er zo minder mensen in de auto. Daarmee sluit het aan bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente en wordt ook het milieu minder belast. Goed openbaar vervoer is ook belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel inwoners als ondernemers. 

Aanpassingen in dienstregeling vanaf september 2022 

Het Rijk heeft op dit moment toegezegd Connexxion in 2022 financieel te blijven ondersteunen. Na 2022 wordt nog een aantal aanpassingen aan de dienstregeling van Connexxion doorgevoerd. Het gevolg is dat de vaste OV-lijnen 135 en 138 in Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge en Herkingen ook overdag niet meer kunnen worden bediend door regulier openbaar vervoer. Ter vervanging wordt in dit geval ook overdag OV-op-Maat(externe link) ingevoerd door Connexxion.

Buurtbus als oplossing voor Goeree-Overflakkee  

Gemeente Goeree-Overflakkee vindt het bieden van regulier openbaar vervoer dat rijdt met een dienstregeling belangrijk. Het gebruik van de OV-op-Maat oplossing heeft daarom niet de voorkeur. Daarom wordt de komende periode gezocht naar een oplossing met de inzet van buurtbussen  voor de lijnen 135 en 138. Een buurtbus biedt namelijk ook regulier openbaar vervoer waarbij een dienstregeling wordt gereden. Het grote verschil van regulier openbaar vervoer is dat de buurtbus kleiner is en bestuurd wordt door vrijwilligers.

Gemeente Goeree-Overflakkee wil - in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland en Connexxion - vrijwilligers aantrekken om de buurtbussen voor lijn 135 en 138 te rijden. Als vóór september 2022 blijkt dat er onvoldoende vrijwilligers te vinden zijn om de buurtbussen te rijden dan zal dit helaas voor de dorpen Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge en Herkingen betekenen dat ook overdag OV-op-Maat ingevoerd wordt.

De komende periode zoeken we vrijwilligers die bereid zijn een buurtbus te rijden op Goeree-Overflakkee. Op deze manier houden we samen de kwaliteit van het openbaar vervoer in de dorpskernen op peil. Heeft u interesse in het besturen van een buurtbus? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier

Waarom is de Connexxion-dienstregeling aangepast? 

Met de uitbraak van de coronapandemie is het aantal reizigers in het openbaar vervoer in Nederland sterk afgenomen. Minder reizigers betekent ook minder vervoeropbrengsten. En aangezien vervoeropbrengsten een belangrijk onderdeel zijn van de bekostiging van het OV ontstaat er een financieel tekort. Dit betekent dat het voorzieningenniveau en het aantal ritten in de dienstregeling van voor corona niet meer geboden kan worden. Zonder aanvullende steun zouden er veel buslijnen moeten vervallen en zouden niet alle woonplaatsen nog openbaar vervoer hebben. Gelukkig biedt het Rijk aanvullende steun voor vervoerbedrijven. Deze steun dekt niet alle tekorten, maar het grootschalig schrappen van buslijnen is voor nu voorkomen. De verwachting is dat de komende jaren nog niet alle reizigers terug zijn in de bussen. Dit betekent ook in de komende jaren minder reizigersopbrengsten en minder budget om openbaar vervoer te verzorgen. Dit geldt niet alleen voor Goeree-Overflakkee maar voor het openbaar vervoer in heel Nederland. 
Het OV zal een verandering (‘transitie’) moeten ondergaan om zowel in 2022 als in de toekomst goed openbaar vervoer te kunnen blijven bieden. Dit vereist het maken van soms ingrijpende, maar toekomstvaste keuzes. Connexxion heeft samen met de provincie Zuid-Holland een Transitieplan gemaakt waarin beschreven wordt aan welke eisen het openbaar vervoer moet voldoen de komende jaren en hoe het openbaar vervoer vormgegeven gaat worden. De uitwerking van dit Transitieplan is zichtbaar in de dienstregeling die sinds 9 januari 2022 actief is.