Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee

In dit rapport presenteren wij u de detailhandelsvisie voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Het beleid dient als een ontwikkelings- en toetsingskader voor initiatieven. Naast algemene beleidsuitgangspunten is er aandacht voor de structuur van de detailhandel en de verschillende kernen, perifere detailhandel en bijzondere vormen van detailhandel. ook is er aandacht voor de uitvoering.

U kunt de visie raadplegen en/of downloaden door te klikken op: Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee