Gemeente Goeree-Overflakkee stelt tot het einde van dit jaar een ligplaats beschikbaar voor crisisnoodopvang van asielzoekers. In de Buitenhaven van Stellendam, aan een bestaande steiger aan de oostzijde van de haven, komt het schip Dutch Largo te liggen, met ruimte voor 120 asielzoekers.

Het schip zal vrijdag 18 november aanmeren in de Buitenhaven van Stellendam. De tijdelijke bewoners komen naar verwachting op maandag 21 november aan bij het schip.

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft opnieuw besloten mee te werken aan de crisisnoodopvang na een dringende oproep vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De verschillende veiligheidsregio’s zetten zich in om tot het einde van dit jaar 250 extra opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren, nu de asielcrisis nog niet ten einde is. Ook andere gemeenten in onze regio, zoals Hellevoetsluis, vangen asielzoekers op. “Het is kort draaien, maar de asielcrisis is helaas nog steeds niet opgelost”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Eerdere (crisis)noodopvang asielzoekers verliep rustig

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is ook genomen op basis van de eerdere ervaringen bij het Havenhoofd in Middelharnis. Daar werd 2 keer in het afgelopen jaar (crisis)noodopvang op een schip geboden. Beide keren verliep dat rustig. “We nemen deze ervaringen mee bij deze opvang”, zo verzekert de burgemeester. “Ook voor deze opvang geldt dat wij vooraf goede afspraken maken, op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid.”
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. Het COA betaalt de kosten. De Veiligheidsregio werkt met beveiligers op zowel het schip als de wal. Ook wordt er een vorm van dagbesteding geboden op het schip. De asielzoekers mogen van het schip af. Ze krijgen vooraf uitleg over de huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, zoals die voor eenieder van ons gelden. 

Vragen en antwoorden 

Mogelijk zijn er vragen over de crisisnoodopvang. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente op 14 0187. Of stuur een e-mail naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.

Besluitvorming

Waarom heeft het college van gemeente Goeree-Overflakkee eigenlijk ja gezegd op het verzoek

Gemeente Goeree-Overflakkee neemt haar verantwoordelijkheid in een grote landelijke crisis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. Dit heeft geleid tot schrijnende en inhumane situaties, van mensen uit niet-veilige landen die de nacht buiten hebben moeten doorbrengen. Vanuit het oogpunt verantwoordelijkheid en medemenselijkheid heeft het college gehoor gegeven aan het verzoek van de Veiligheidsregio.

Daarnaast lopen wij op Goeree-Overflakkee, meer dan andere gemeenten, achter bij de huisvesting van statushouders. Daardoor wordt er bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor crisisnoodopvang ook een dringender beroep op ons gedaan.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang?

Omdat er een tekort aan opvangplekken is worden asielzoekers nu tijdelijk ondergebracht. Zoals bij ons, dat noemen we crisisnoodopvang.

Het COA hanteert de volgende definities:

  • Noodopvang
    Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra (azc)? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals evenementenhallen. 
  • Crisisnoodopvang
    Bij een tekort aan reguliere opvangplekken kan crisisnoodopvang (CNO) noodzakelijk zijn. Het COA kan dan zijn wettelijke taak niet meer volledig uitvoeren: iedere asielzoeker de opvangplek bieden waar hij recht op heeft. We moeten in dat geval voorkomen dat asielzoekers op straat slapen. De handreiking crisisnoodopvang helpt gemeenten bij de organisatie en uitvoering van crisisnoodopvang.

Waarom bij ons op Goeree-Overflakkee?

De Veiligheidsregio's hebben de opdracht om per regio asielzoekers op te vangen. De gemeenten binnen onze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden. Opvang op een cruiseschip is het snelst te realiseren. Het is in veel gemeenten niet mogelijk dat een schip met zo’n lengte aanmeert. Dat kan bij ons op Goeree-Overflakkee wel. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.  

Is de gemeenteraad betrokken?

Het besluit is dinsdag 25 oktober door het college genomen, waarna op dezelfde dag de raad is geïnformeerd. Een dag later is het persbericht uitgegaan en zijn de omwonenden geïnformeerd.

Zijn omwonenden (bedrijven en individuen) vooraf betrokken bij dit besluit?

Nee. Er is momenteel sprake van een crisissituatie in de opvang van vluchtelingen. Het is een locatie op ruime afstand van de dorpen. Wel zijn partijen in de directe omgeving in- en rondom de buitenhaven per brief geïnformeerd. Op maandag 31 oktober 2022 van 19.30 tot 21.00 uur vond er een inloopavond plaats in ’t Haegse Huus.

Zijn er andere gemeentes die ook extra opvanglocaties hebben?

Ja, in onze regio zijn er een aantal gemeenten waar opvang is. Zoals in Hellevoetsluis en Ridderkerk. Het is wel een lastige zoektocht, omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook speelt. En daarnaast is er ook de woningnood.

Wanneer heeft gemeente Goeree-Overflakkee genoeg verantwoordelijkheid genomen in deze crisis? Dit is de derde keer dat een crisisnoodopvanglocatie komt op Goeree-Overflakkee. 

Dat is moeilijk te zeggen omdat we nog niet weten hoe de crisissituatie nationaal, maar ook internationaal gaat verlopen. De nood is hoog en de crisis is nog niet voorbij. Mogelijke toekomstige verzoeken zullen kritisch door ons worden afgewogen.

Welke rol heeft Rijkswaterstaat bij de besluitvorming met betrekking tot crisisnoodopvang in de Buitenhaven van Stellendam?

Rijkswaterstaat is de eigenaar en de beheerder van de Buitenhaven in Stellendam en heeft toestemming gegeven voor het beschikbaar stellen van een ligplaats. Rijkswaterstaat heeft meegedacht en geadviseerd bij de keuze van de locatie.

Welke rol heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bij de crisisnoodopvang?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Het begeleidt asielzoekers naar een toekomst in Nederland of een ander land. Daarbij werkt het nauw samen met andere organisaties, waaronder de veiligheidsregio.

Welke rol heeft de veiligheidsregio bij de crisisnoodopvang?

De coördinatie van de opvang ligt voor Goeree-Overflakkee bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De veiligheidsregio faciliteert daarnaast de huisvesting op het schip en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor benodigde zaken, zoals locatiemanagers, beveiligingsplan, beveiligers, verpleegkundigen, en woonzorgbegeleiders. In samenspraak met de gemeente en Rijkswaterstaat is gezocht naar de juiste aanlegplaats.

De veiligheidsregio draagt ook zorg voor transport en de afhandeling van gemaakte medische kosten.

Hoeveel geld gaat het ons als gemeente kosten?

De opvang van vluchtelingen in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de andere benodigde zaken, zoals locatiemanagers.

Kan ik bezwaar maken?

Nee, er is een crisis aan de gang en dit is crisisnoodopvang. 

Dat neemt niet weg dat we wel het belang inzien van het in gesprek gaan met omwonenden en dit ook te blijven doen tijdens de duur van de opvang. Daarom is er ook een inloopavond. 

Welke (aanvullende) eisen heeft de gemeente gesteld aan de opvanglocatie?

Aan de locatie zelf hebben we geen aanvullende eisen gesteld. We weten dat het gaat om 120 asielzoekers en dat het tot het eind 2022 is. Ook vinden we het een voorwaarde dat de beveiliging, op het schip en op de wal, goed geregeld is.
Heeft u ook nog tips of zaken waar we aan moeten denken, mail ze vooral naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.

Crisisnoodopvang is zo geregeld, maar woningen voor eigen inwoners – waaronder starterswoningen – realiseren duurt lang. Dat is toch niet eerlijk?

De crisisnoodopvang van asielzoekers gaat over een acuut probleem. Omdat de locatie een schip betreft, heeft deze tijdelijke oplossing qua woningen geen effect op de kernen van het eiland. Maar daarmee is het probleem voor een woningzoekende nu niet opgelost. We kunnen ons voorstellen dat het in deze tijd soms oneerlijk lijkt en voelt. Voor de gemeente en de partners met wie zij samenwerkt, heeft de woningcrisis prioriteit, al zijn de mogelijkheden beperkt. U kunt ervan op aan dat we ons ook inzetten voor andere mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Communicatie

Waarom zijn ondernemers en inwoners van Stellendam en Goedereede Havenhoofd niet vooraf betrokken of geïnformeerd?

We kunnen ons goed voorstellen dat deze vragen leven. Echter, in dit proces is er weinig tot geen ruimte voor participatie voorafgaand aan het besluit. Er is momenteel sprake van een crisissituatie in de opvang van asielzoekers. Een verzoek van de Veiligheidsregio wordt gedaan en hier moet direct op worden gehandeld. We verwijzen ook naar de vragen en antwoorden onder het kopje ‘besluitvorming’.

Waarom hebben inwoners uit Stellendam wel een brief gekregen en inwoners uit Goedereede Havenhoofd niet?

Ook de inwoners uit Stellendam hebben geen brief ontvangen. De communicatie is als volgt verlopen. Na het besluit van 25 oktober werd in de middag de gemeenteraad geïnformeerd. Op woensdag 26 oktober zijn de bedrijven direct in de buitenhaven van Stellendam, de ondernemers van bedrijventerreinen Deltahaven binnen en Korteweg en andere partijen in de nabije omgeving per brief geïnformeerd, fysiek en/of digitaal. Een aantal partijen in de dorpskern Stellendam, waaronder de kerken en de dorpsraad, zijn ook per brief geïnformeerd. Inwoners van de dorpskernen Goedereede Havenhoofd en Stellendam zijn via een persbericht, de gemeentelijke website en (social) media geïnformeerd. Inwoners en ondernemers van de kernen Stellendam en Goedereede Havenhoofd werden in de communicatie-uitingen uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van maandagavond 31 oktober.

Waarom is voor de informatiebijeenkomst van 31 oktober gekozen voor een opzet met gesprekstafels en niet plenair?

Een deel van de bezoekers van de bijeenkomst had de verwachting dat er een plenaire presentatie gegeven zou worden. Niet iedereen was tevreden met de huidige opzet. Dit kwam ook terug in een aantal evaluatieformulieren die zijn ingevuld. De gemeente heeft bewust gekozen voor een opstelling met drie gesprekstafels. Dit heeft als doel om alle bezoekers de gelegenheid te geven om zelf vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en de veiligheidsregio. Tijdens een plenaire bijeenkomst is er niet altijd voldoende tijd om iedereen het woord te geven. Daarnaast zijn er ook mensen die liever niet plenair het woord nemen. De ervaring leert dat de opzet met gesprekstafels laagdrempeliger voor bezoekers is om echt het gesprek aan te gaan en hun zorgen te uiten. Wel neemt de gemeente de feedback van de bezoekers mee voor eventuele toepassing bij toekomstige bijeenkomsten. 

Waarom heeft de gemeente voor de informatiebijeenkomst geen rekening gehouden met corona? Mensen stonden erg dicht op elkaar. 

Nederland is open. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het coronavirus is nog niet weg. De gemeente volgt de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Er zijn voor wat betreft het organiseren van bijeenkomsten op dit moment geen beperkingen. Daarbij gaan we ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen om bij klachten niet naar een bijeenkomst te komen en een zelftest te doen. 

Hoe worden inwoners en ondernemers tijdens de periode van crisisnoodopvang geïnformeerd of op de hoogte gehouden?

Wij zien hierbij de volgende stappen:

  • De uitwerking van de vragen en antwoorden, naar aanleiding van de bijeenkomst van 31 oktober, zal breed worden gedeeld. Hier betrekken we ook de Dorpsraad Stellendam bij en Buurtvereniging 't Hôôd (Goedereede Havenhoofd). 
  • Alle informatie, inclusief deze uitwerking en nieuwe berichtgeving wordt tijdens deze periode gepubliceerd op een centrale digitale plaats: www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang.
  • Ook zullen we contact leggen met de lokale media zodat zij op een aantal momenten verslag kunnen doen van de stand van zaken rondom de crisisnoodopvang. Dit is bij de eerdere crisisnoodopvang op het Havenhoofd van Middelharnis ook gebeurd.

Locatie

Waarom is er voor een locatie gekozen in Stellendam en niet in Middelharnis, aangezien het daar twee keer succesvol verlopen is?

Met de omgeving, omwonenden en ondernemers van het Havenhoofd in Middelharnis zijn afspraken gemaakt dat het bij twee periodes van deze vorm van crisisnoodopvang zou blijven. Wij willen deze afspraak respecteren en nakomen. Dit betekent dat er dit keer een andere locatie gezocht moest worden. Na een grondige afweging is dit de Buitenhaven van Stellendam geworden.

Waarom opvang op een schip?

Het gaat om opvang op een riviercruiseschip, waar dus alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. Zo’n schip wordt gehuurd, waarbij er aan de gemeente gevraagd wordt om een geschikte kade. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

Om welk schip gaat het?

Het gaat om de Dutch Largo. Het riviercruiseschip wordt begin januari op de scheepswerf verwacht voor onderhoud, dus blijft ook niet langer op Goeree-Overflakkee.

Waarom is er gekozen voor de Buitenhaven van Stellendam en niet de Binnenhaven? Dat is toch veel logischer?

De Binnenhaven van Stellendam had ook onze voorkeur. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om gebruik te maken van een bestaande steiger in de binnenhaven. Hier gaf Rijkswaterstaat geen toestemming voor, omdat deze locatie een belemmering vormt voor passerende schepen.

Waarom is er gekozen voor een locatie zover van de dorpskernen vandaan?

Bij de keuze voor een locatie is het streven om de impact op de nabije omgeving en dichtstbijzijnde dorpskernen zo klein als mogelijk te houden. Dat is zoeken naar een balans, omdat de asielzoekers daarmee inderdaad minder gebruik kunnen maken van voorzieningen in onze gemeente. 

Voor wat betreft de scheepvaart (nautisch). Is het technisch überhaupt mogelijk om aan deze zijde van de Buitenhaven een schip aan te laten meren? En is dat veilig?

Het oorspronkelijke plan was om het schip aan te meren naast de parkeerplaats van het strand, aan de Meester Snijderweg. Op dinsdag 15 november is besloten een andere, meer geschikte aanlegplaats in de Buitenhaven van Stellendam aan te wijzen.

Dit besluit is de uitkomst van aanvullend onderzoek en overleg tussen de gemeente, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en betrokken partijen in de buitenhaven. De nieuwe locatie betreft de steiger aan de oostzijde van de Buitenhaven, nabij de sluis. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van een bestaande steiger, terwijl de steiger langs de parkeerplaats aan de Meester Snijderweg nog moest worden aangelegd. Dit vraagt om minder aanpassingen. De aanlegplaats komt daarnaast de veiligheid op en rond het schip ten goede.

Ligt het schip niet te dicht bij de vaarroute van de viskotters?

Daar is geen sprake van.

Hoe kan er eigenlijk zo snel zo’n groot schip beschikbaar zijn? 

Er is een grote landelijke crisis in de noodopvang van asielzoekers. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. Reden voor de overheid om maatregelen te treffen en alternatieve locaties zoals (beschikbare) schepen, in dit geval een cruiseschip, te huren.  

De asielzoekers moeten tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 ’s morgens op het schip zijn. Kunnen deze verplichte tijden niet ruimer gemaakt worden?

Hier zijn, naar aanleiding van deze vraag, gesprekken over gevoerd. De tijden zijn nu als volgt: van 22.00 uur ’s avonds tot 8.00 uur ‘s morgens.

Asielzoekers

 

Welke asielzoekers komen naar Goeree-Overflakkee?

Dat weten we niet. Het gaat om mensen uit niet veilige landen. Het gaat waarschijnlijk om meerderjarige asielzoekers. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië, Eritrea, Jemen of Turkije. 

Wij verwachten ook niet dat we dit heel lang voor aankomst van de asielzoekers weten. In principe werkt het zo dat alle asielzoekers binnenkomen bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Daar worden ze geregistreerd. Daar worden vervolgens groepen samengesteld die naar een locatie elders worden gebracht. Er wordt hierbij wel gekeken naar de samenstelling van een groep (zijn er twee bevolkingsgroepen die normaal gesproken niet goed met elkaar overweg kunnen, dan komen die niet in dezelfde groep terecht bijvoorbeeld).  

Wanneer komen de eerste asielzoekers?

Het schip komt vrijdag 18 november aan. Eerst moeten de faciliteiten gereedgemaakt worden, dan komt het schip en wordt alles gereedgemaakt voor de nieuwe tijdelijke bewoners. Een paar dagen later komen de asielzoekers.

Krijgen de asielzoekers op het schip hierna een huis op Goeree-Overflakkee?

Nee. Dit is echt crisisnoodopvang. Na afloop gaan deze mensen naar een nieuwe locatie. 

Hoelang blijven de asielzoekers op deze locatie? 

Het riviercruiseschip wordt begin januari 2023 op de scheepswerf verwacht voor onderhoud, dus blijft ook niet langer op Goeree-Overflakkee.

Hoeveel mensen komen er? 

Ongeveer 120.

Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

Dat is nog niet duidelijk. Door de opvangcrisis wordt dit ook vaak pas op een laat moment bekend.

Waar kunnen de asielzoekers roken?
Hier wordt een speciale ruimte voor ingericht, naast het schip.
 

Veiligheid

Mogen de asielzoekers van het schip af?

Ja, zij hebben de vrijheid om van het schip af te gaan. Zij zijn echter wel verplicht om tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens aanwezig te zijn op het schip. 

Hoe is de beveiliging op en rond het schip geregeld?

Er is een beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Er zijn te allen tijde 4 personen bewaking aanwezig. 2 personen op het schip. 2 personen op de kade. Daarnaast wordt er een camera geplaatst op de kade. Deze camera wordt live uitgekeken door de beveiliging. Verder neemt de politie de locatie extra mee in hun dag-, avond- en nachtdiensten. Ook de boa’s nemen de locatie mee tijdens hun rondes.

Wat als de asielzoekers rond gaan zwerven, mensen lastig gaan vallen of gaan stelen?

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over de mogelijkheid dat er sprake gaat zijn van overlast of zelfs crimineel gedrag. Daar gaan wij niet van uit. Hierbij hebben we ervaring met 2 periodes van noodopvang in Middelharnis die zonder incidenten zijn verlopen. Dat geeft natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Daarom blijft het belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. De veiligheidsregio besteedt hier veel aandacht aan. Er wordt ook goed opgelet en het wordt niet geaccepteerd als deze regels worden overtreden. Daarnaast is er veel aandacht voor de begeleiding van de asielzoekers. 

Neem contact op als u overlast ondervindt. Doe dit met de gemeente, ter plaatse met de beveiligers of met de politie.

De buitenhaven staat direct in verbinding met de zee: wat als er een storm uitbreekt? Is dat wel veilig?

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de nautische veiligheid van de ligplaats aan de steiger. De ligplaats is veilig. Mocht de situatie, bijvoorbeeld door een grote storm, niet meer veilig zijn dan worden de asielzoekers geëvacueerd naar een andere locatie (in de buitenhaven, op de vaste wal). Hierover zijn afspraken gemaakt.  

Hoe wordt er geregistreerd dat de asielzoekers weer terug aan boord zijn?

Zij melden zich bij aankomst bij het schip bij de beveiligers, die hun aanwezigheid vervolgens registreren.

Hoe wordt voorkomen dat de asielzoekers het terrein van de visafslag of andere bedrijven betreden, met alle gevaren van dien (denk aan rondrijdende vorkheftrucks)?

Aan boord zijn er duidelijke huisregels, zo wordt van de asielzoekers verwacht dat ze van 22.00 tot 8.00 uur op de opvanglocatie blijven. Er zijn op de opvanglocatie woonbegeleiders, die de asielzoekers ook begeleiden als ze op pad gaan. Daarnaast worden aan alle bewoners de loop- en fietsroutes aangegeven. Heel nadrukkelijk wordt aangegeven dat zij zich niet op het terrein van de Buitenhaven begeven. De beveiligers controleren hier actief op.

Activiteiten en initiatieven

Wat hebben de asielzoekers eigenlijk te doen op het schip?

De Veiligheidsregio organiseert dagbesteding voor de asielzoekers. Natuurlijk staat de Veiligheidsregio open voor mensen en partijen die hierbij willen helpen. 

Wat als ik, of mijn vereniging, organisatie of kerk, wil helpen om activiteiten te organiseren?

We stellen het erg op prijs als u wilt helpen. Stuur uw vraag en/of aanbod met een e-mailbericht naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl

Krijgen ze maaltijden op het schip en/of kunnen ze die zelf bereiden?

De mensen op het schip krijgen 3 maaltijden per dag. Zij mogen de maaltijden niet zelf bereiden. Daar zijn geen faciliteiten op het schip voor aanwezig.

Hebben de asielzoekers TV aan boord van het schip?

Ja

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

De crisisnoodopvang heeft helaas geen gelegenheid om kleding en goederen te sorteren en te distribueren van, naar of op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

Zoekt u meer informatie over het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers?

Op www.coa.nl(externe link) vindt u meer informatie. 

Zoekt u meer algemene informatie over het asielbeleid in Nederland?

Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid(externe link) staan veel vragen en antwoorden over het asielbeleid.