Iedereen weet het: Nederland staat voor een aantal flinke uitdagingen. Zeker onze boeren merken dat.

Er zijn zorgen over de toekomst 

Onlangs verscheen een nieuw stikstofrapport van Johan Remkes. Hierin nam hij een aantal aanbevelingen uit de agrarische sector op. Ook blijkt uit reacties op het stikstofrapport dat de belangen van de sector beter in beeld zijn. Toch blijven er onzekerheden en onrust over het voorgenomen stikstofbeleid. 

Ook Goeree-Overflakkee moet een steentje bijdragen aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit is een programma dat opgaven schets op verschillende gebieden. Het stikstofbeleid is er één van, maar ook klimaat, water en biodiversiteit worden besproken.

Er zijn door de gemeente gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland. Hier komt uit naar voren dat de provincie ruimte geeft aan Goeree-Overflakkee om met een eigen voorstel te komen over de aanpak van de NPLG-opgaven. Dit was de aanleiding voor het organiseren van een bijeenkomst met de agrarische sector van ons eiland.

De gemeente Goeree-Overflakkee wil de agrarische sector op Goeree-Overflakkee actief ondersteunen en partijen met elkaar verbinden. Zo pakken we op Goeree-Overflakkee meer regie in het NPLG-programma.

Informatieavond landbouw 20 maart 2024.

Afgelopen maanden heeft de werkgroep landbouw hard gewerkt aan een toekomstvisie voor de agrarische sector van Goeree-Overflakkee. Daarbij rekening houdend met de opgaven die op de sector afkomen. De gemeente heeft de werkgroep landbouw in dit proces ondersteund.  Dit heeft geresulteerd in een landbouwvisie voor Goeree-Overflakkee welke in concept gereed is. De werkgroep wil de visie aan de achterban voorleggen tijdens een informatieavond op woensdag 20 maart 2024.

Beroepscampus

De informatieavond zal op 20 maart 2024 plaatsvinden in de Beroepscampus, Langeweg 111, 3245 KG te Sommelsdijk. De avond is van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). 

Vervolgproces

Tijdens de informatieavond wordt ook stilgestaan bij het vervolgproces. De visie zal worden gebruikt als het gemeentelijk vertrekpunt voor de gesprekken met de provincie over de doelen, maatregelen en middelen voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). Daarnaast is het idee om de visie als bouwsteen te gebruiken voor de op te stellen omgevingsvisie Goeree-Overflakkee.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan tot 19 maart. Indien uw gegevens niet meer actueel zijn wilt u dit dan in het aanmeldformulier aangeven.

Aanmeldformulier

Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u de vorderingen in dit project blijven volgen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief "Boeren op Goeree-Overflakkee"(externe link).

Nieuwsberichten en verslagen