Iedereen weet het: Nederland staat voor een aantal flinke uitdagingen. Zeker onze boeren merken dat.

Er zijn zorgen over de toekomst 

Onlangs verscheen een nieuw stikstofrapport van Johan Remkes. Hierin nam hij een aantal aanbevelingen uit de agrarische sector op. Ook blijkt uit reacties op het stikstofrapport dat de belangen van de sector beter in beeld zijn. Toch blijven er onzekerheden en onrust over het voorgenomen stikstofbeleid. 

Ook Goeree-Overflakkee moet een steentje bijdragen aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit is een programma dat opgaven schets op verschillende gebieden. Het stikstofbeleid is er één van, maar ook klimaat, water en biodiversiteit worden besproken.

Er zijn door de gemeente gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland. Hier komt uit naar voren dat de provincie ruimte geeft aan Goeree-Overflakkee om met een eigen voorstel te komen over de aanpak van de NPLG-opgaven. Dit was de aanleiding voor het organiseren van een bijeenkomst met de agrarische sector van ons eiland.

De gemeente Goeree-Overflakkee wil de agrarische sector op Goeree-Overflakkee actief ondersteunen en partijen met elkaar verbinden. Zo pakken we op Goeree-Overflakkee meer regie in het NPLG-programma.

We organiseren een informatieavond voor de landbouw op 30 mei 2023 in de Beroepscampus in Sommelsdijk

Op woensdag 9 november 2022 vond op uitnodiging van gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond plaats voor de agrarische sector. Tijdens deze avond en in de weken daarna is een werkgroep geformeerd met ondernemers uit de landbouw.

DLV/Delphy

DLV en Delphy zijn vervolgens aangesteld als procesbegeleider voor de werkgroep landbouw van Goeree-Overflakkee. Samen met de werkgroep hebben wij meerdere vergaderingen gehad om input te leveren aan de gebiedsagenda voor Goeree-Overflakkee in het kader van het NPLG voor provincie Zuid-Holland.

Informatieavond

Omdat er in de tussentijd het nodige is gebeurd is het tijd u te informeren over de laatste stand van zaken. Namens de werkgroep landbouw mogen wij u daarom graag uitnodigen voor een informatieavond om het concept voortgangsrapport gebiedsagenda NPLG met u te bespreken en u te informeren over het proces en de huidige status van de gebiedsagenda die naar het ministerie gestuurd moet worden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze richten aan de procesbegeleiding voor de landbouw: l.dejongh@dlvadvies.nl.

Naast het NPLG hebben we ook de KRW (wateropgaven). Graag willen LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee en KAVB u informeren over de gesprekken met het waterschap betreffende de volgende punten: erfputmetingen, nutriënten, gewasbescherming en verzilting. 

Beroepscampus

De informatieavond vindt plaats op 30 mei 2023 in de Beroepscampus, Langeweg 111, 3245 KG te Sommelsdijk. De avond is van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich tot 29 mei online aanmelden voor de bijeenkomst via het formulier: aanmelden bijeenkomst agrarische sector Goeree-Overflakkee.  Zo krijgen we een goed beeld van het aantal deelnemers, dat helpt ons in de voorbereiding.

Met vriendelijke groet,

Nelis van der Bok (Delphy) 
Paul Blokker (DLV-advies) 
Leonie de Jongh – Vernooij (DLV-advies)

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u de vorderingen in dit project blijven volgen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief "Boeren op Goeree-Overflakkee"(externe link).

Nieuwsberichten en verslagen