Wilt u bijen houden voor uw beroep of hobby? U heeft hiervoor een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dat kunt u online doen. Het aanvraagformulier vindt u terug onder het kopje Formulieren op deze pagina.

Omschrijving

U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Andere mensen kunnen daar overlast van hebben. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Ook moet u een ontheffing aanvragen.

Kosten

De kosten voor een ontheffing voor het houden van bijen bedragen € 60,00 (tarief 2024).

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen voor het houden van bijen zijn:

U houdt de bijen:

 • minimaal 30 meter van de weg;
 • minimaal 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven.

Kunt u zich niet aan deze voorwaarden houden? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van de omliggende gebouwen;
 • U neemt voldoende maatregelen om andere mensen te beschermen. Bijvoorbeeld een afscheiding van 2 meter hoog. De afscheiding staat op maximaal 6 meter van de bijenkast of bijenkorf. Bijen kunnen dan niet laag in- en uitvliegen.

Aanpak

Vraag ontheffing voor het houden van bijen aan via het digitale aanvraagformulier

Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • een situatieschets met plattegrond en eventueel foto’s;
 • informatie over het aantal bijen of bijenkorven;
 • informatie over eventuele beschermingsmaatregelen die u neemt.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.