Valt uw onderneming binnen een BI-zone? Dan betaalt u belasting in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente stuurt u via het SVHW een belastingaanslag als u de BIZ-bijdrage moet betalen.

Omschrijving

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van het gebied. Bijvoorbeeld door beveiliging aan te brengen, de kwaliteit te verbeteren of feestverlichting aan te brengen tijdens de feestdagen.

Op de bedrijventerreinen Korteweg, Binnenhaven te Stellendam en Tonisseweg te Oude-Tonge zijn Bedrijveninvesteringszones gevestigd.

Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) moeten belasting betalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. Een BI-zone is bijvoorbeeld een industrieterrein, bedrijventerrein of winkelgebied.

De volledige BIZ-bijdrage wordt door de gemeente als subsidie verstrekt aan de Stichting BIZ die deze gebruikt om de omgeving schoon, heel en veilig te houden en gezamenlijke initiatieven in de BI-zone te ontplooien. Voorbeelden zijn camerabeveiliging, marketing en promotie en bereikbaarheid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van een BIZ-bijdrage zijn:

  • De onroerende zaken betreft een niet-woning, zoals kantoorpanden en winkels.
  • Ondernemers uit het gebied zijn vertegenwoordigd in de vereniging of stichting.
  • Er is conform de wettelijke eisen een BI-zone ingericht.

Termijn

Een BI-zone heeft een maximale looptijd van 5 jaar. Daarna moeten voldaan worden aan de wettelijke eisen om een nieuwe BI-zone in te stellen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken tegen de aanslag. 

Contact opnemen

Gemeente Goeree-Overflakkee (Bedrijvencontactpunt)

Voor vragen, opmerkingen, wijzigingen kunt u contact opnemen via e-mailadres: bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187. 

Informatie over de BI-zones op het eiland

Stichting BIZ Middelharnis Centrum

de heer L. Jordaan (secretaris)
Telefoon: 06 - 22 01 87 62
E-mail: info@citycentergo.nl

Stichting BIZ Ouddorp Centrum

de heer P. van de Langkruis (secretaris)
Hoenderdijk 19, 3253 AK Ouddorp
Telefoon: 0187 - 68 12 76 
E-mail: ouddorpcentrum@gmail.com

Stichting BIZ Oude-Tonge Tonnisseweg

de heer L. van den Ouden (secretaris)
Telefoon: 06 - 53 41 15 07
E-mail: info@biz-tonnisseweg.nl