Let op

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)heft en int de belastingen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor al uw vragen over belastingen neemt u contact op met het SVHW. Telefoon: 0186 - 57 72 22 of 0800 - 02 00 873.

Kosten

Ophalen van huishoudelijk afval, papier en pmd:

Per perceel zonder registratiesysteeem

€        324,50

Per lediging restafval 140 liter

€            6,00

Per lediging restafval 240 liter

€            9,00

Per storting in ondergrondse container

€            1,50

Per perceel met registratie systeem

€        243,50

Extra restafval container 240 liter

€          88,20

Op aanvraag laten ophalen van huishoudelijk grofvuil:

Op aanvraag laten ophalen van huishoudelijk grofvuil

€          50,00

Voor het achterlaten van huishoudelijk grofvuil op de milieustraat te Middelharnis of Goedereede per kalenderjaar:

a.   De eerste 6 maal op vertoon van gemeentewege verstrekte pas

€            0,00

b.   De zevende en volgende keren

€          10,00

Voor het achterlaten op de milieustraat te Middelharnis of Goedereede, per keer:

a.   asbest verpakt in een zak, per zak van maximaal 80 liter

€            3,00

b. asbest verpakt in folie - 10 m²

€            7,50

c. asbest verpakt in folie - 20 m²

€          15,00

d. banden van een scooter of kruiwagen, per stuk

€            2,00

e. banden van een scooter of kruiwagen met velg, per stuk

€            3,00

f. banden van een personenauto of motor, per stuk

€            5,00

g. banden van een personenauto of motor met velg, per stuk

€            7,50

h. banden van een kleine vrachtauto, per stuk

€          15,00

i. banden van een grote vrachtauto, per stuk

€          25,00

j. banden van een tractor tot diameter 1,5 meter, per stuk

€          50,00

k. banden van een tractor vanaf diameter 1,5 meter, per stuk

€          75,00

l. brandblusser, per stuk

€          15,00

m. fijn restafval, per zak van maximaal 60 liter

€            3,50

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.