Gemeentelijke belastingen

Belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Met die inkomsten investeert de gemeente in projecten en voorzieningen op Goeree-Overflakkee. Elk jaar wordt naar de oudste persoon of degene die als eerste staat ingeschreven op een woonadres op Goeree-Overflakkee het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen gestuurd. Ook ondernemers betalen gemeentelijke belastingen.

Inwoners en ondernemers maken elke dag gebruik van gemeentelijke voorzieningen die geld kosten. De gemeente ontvangt hiervoor deels geld van het Rijk. Daar kan de gemeente niet alles mee betalen. Daarom incasseert de gemeente ook belasting bij inwoners en ondernemers.

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int een aantal belastingen voor gemeente Goeree-Overflakkee. Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl.

Heeft u vragen? Vul het contactformulier in bij SVHW of bel hen op 0800 – 02  00 873.

Kijk hieronder voor een rechtstreekse link naar een specifiek onderwerp op de website van SVHW:

Direct naar:

Daarnaast int de gemeente ook een aantal belastingen zelf. Dat gaat bijvoorbeeld om marktgelden, haven- en kadegelden, precariobelasting en lijkbezorgingsrechten. Maar de gemeente heft ook leges, bijvoorbeeld voor omgevingsvergunningen, paspoorten, huwelijken en gehandicaptenparkeerkaarten.