Meld vermoedens van zorgfraude

Als gemeente Goeree-Overflakkee geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doen we vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Soms komt dit geld niet op de juiste plek terecht. Iemand krijgt bijvoorbeeld niet de zorg waarvoor betaald wordt. Of de kwaliteit van de hulp is onvoldoende. Denk aan een zorgverlener die minder vaak komt dan is afgesproken. 

Het kan gaan om zorg of hulp die de gemeente direct voor u regelt. We noemen dat zorg in natura. Maar het kan ook gaan om zorg of hulp via een persoonsgebonden budget (pgb). Bij het pgb krijgt u geld van de gemeente om zelf zorg of hulp in te kopen. Voor uzelf of bijvoorbeeld voor uw kind. 

Klopt er iets niet of vermoedt u dat er iets niet klopt? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Geeft u dit dan aan ons door. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. Anoniem melden is ook mogelijk. We zorgen er altijd voor dat u niet zonder zorg of hulp komt te zitten.

U kunt de melding doorgeven aan het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187 (kies 1).

Na uw melding 

De toezichthouder van de gemeente onderzoekt uw melding. De gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek zijn beschermd. Daarom krijgt u geen informatie over het resultaat van het onderzoek.

Meer informatie