Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. 

Omschrijving

Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. 

Kosten

Voor het hergebruik van informatie kunnen de kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening worden gebracht. Voor de verstrekking van papieren kopieën bedragen deze kosten € 0,20 per pagina (A4-formaat).

Aanpak

U dient het Who-verzoek in bij de gemeente.

In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Uw adres en uw handtekening;
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat;
  • Zo precies mogelijke beschrijving welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken;
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

Termijn

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Bezwaar en beroep

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.