Van 2024 tot 2026 vinden er verschillende veranderingen plaats op de N215 tussen Dirksland en Oude-Tonge. De reden hiervoor is dat er door met name het groeiende verkeer tijdens de spits onveilige verkeerssituaties ontstaan. Gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met de provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van de N215 te verbeteren. Op de website van de provincie(externe link) vindt u de planningen en actuele informatie over de werkzaamheden. Lees de tekst hieronder voor een samenvatting van deze informatie.

Op dit moment is provincie Zuid-Holland bezig met voorbereidende werkzaamheden (zoals het aanbrengen van de voorbelasting voor de Oudelandsedijk en rotonde De Tram).

Nieuwe rotonde bij bedrijventerrein ‘De Tram’

De nieuwe rotonde zorgt ervoor dat het bedrijventerrein ‘De Tram’ bij Nieuwe-Tonge toegankelijk wordt via een tweebaansrotonde op de N215. Het tankstation moet goed zichtbaar, gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn. Daarom is een goede ontsluiting van het tankstation van groot belang.

Aanleg fiets- en voetgangerstunnel bij bedrijventerrein ‘De Tram’

De Molendijk wordt van beide kanten afgesloten van de N215. Hier wordt een tunnel aangelegd, waardoor fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Bij de 2 bushaltes van de Molendijk zijn fietsstallingen aanwezig. De buspassagiers kunnen ook gebruik maken van deze tunnel.

R-Net haltevoorziening bij bushalte Nieuwe-Tonge

Hier gaat het om bushaltes waar plaats is voor 2 bussen achter elkaar. Er wordt R-net haltemeubilair (wachthuisje, inclusief digitale informatiepanelen met actuele vertrektijden) en fietsstallingen geplaatst.

Linksaf-vlak kruispunt N215/Vroonweg

Om opstopping te verminderen wordt er een linksaf-vlak op het kruispunt van de N215/Vroonweg aangelegd. Hierdoor wordt de parallelweg uitgeboogd en komt deze verder van het kruispunt te liggen.

Groot onderhoud

Naast de genoemde veranderingen, wordt er ook groot onderhoud gepleegd:

  • Asfaltonderhoud aan de hoofdrijbaan en alle parallelwegen.
  • Vervangen van de openbare verlichting, bebording en de bewegwijzering.
  • Verbreden van de parallelweg tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge.