Werken in een beschermde omgeving (beschut werk)

Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben om te kunnen werken. Dit heet "beschut werk". De gemeente kan u helpen bij het vinden van beschut werk.

Omschrijving

U komt voor beschut werk in aanmerking als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft. U heeft dan begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig.

Bij aanpassingen van de werkplek kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een fysieke aanpassing;
  • uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding;
  • werktempo of arbeidsduur.

Als u in aanmerking komt voor beschut werk, zorgt de gemeente ervoor dat u een dienstbetrekking krijgt waar u in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunt werken.

Aanpak

  • U meldt zich bij de gemeente voor een beschutte werkplek.
  • Samen met de gemeente bekijkt u wat de beste oplossing is. Als hieruit inderdaad blijkt dat beschut werk de beste oplossing is, vraagt de gemeente een advies aan bij het UWV.
  • Bij een positief advies van het UWV, gaat de gemeente samen met u op zoek naar een passende werkplek.

Termijn

Het UWV geeft binnen 8 weken een advies aan de gemeente. U krijgt dan van de gemeente bericht wat de volgende stap is.