Welzijns- en vrijwilligersorganisaties: Stichting ZIJN

Stichting ZIJN is de welzijnsorganisatie voor de inwoners van Goeree-Overflakkee en richt zich op het welzijn van alle inwoners. Door middel van sociaal werk richt de stichting zich op het bevorderen van weerbaarheid, zelfredzaamheid en veerkracht. De stichting zet actief in op preventie en participatie.

De stichting biedt ondersteuning en diensten ten behoeve van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Hierbij zijn de behoeftes van de inwoners en de dorpen het vertrekpunt. Daarnaast stimuleert de stichting burgerschap en vrijwilligerswerk.

Formulierenbrigade 0187 - 48 65 40

Het is lastig om rond te komen van een laag of verminderd inkomen. Soms laten mensen geld liggen, omdat ze niet op de hoogte zijn van de regelingen en voorzieningen die hun inkomen kunnen vergroten; of ze zien geen kans ze aan te vragen. Het is jammer dat daardoor veel geld blijft liggen, want juist bij een laag inkomen zijn deze voorzieningen nodig.

Op Goeree-Overflakkee is een formulieren brigadier. Dat is iemand waar mensen met een inkomen op het niveau van het sociaal minimum of iets hoger of die door omstandigheden het overzicht over hun financiën kwijt zijn, een beroep op kunnen doen. Hij/zij helpt niet alleen met het invullen van formulieren, maar controleert ook op welke voorzieningen iemand aanspraak kan maken, adviseert daarin en helpt zo nodig met het aanvragen daarvan. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanvragen en wijzigen van toeslagen en heffingskortingen, kwijtschelding van lasten of bijvoorbeeld verzoeken om betalingsregelingen. Daarnaast helpt de brigadier met het ordenen van de administratie en geeft budgetteringsadviezen. Wanneer het nodig is maakt de brigadier een match met een vrijwilliger die de administratie samen met de klant ordent, afspraken maakt over de budgettering en/of die afspraken wat langere tijd in de gaten houdt.

Als u vragen heeft over voorzieningen waarop u misschien een beroep kunt doen, dan kunt u contact opnemen met de formulierenbrigadier. Hij/zij kijkt bij u thuis, samen met u, naar uw mogelijkheden.

Wanneer de formulierenbrigadier u helpt bij het invullen van formulieren is het goed u te realiseren dat u zelf verantwoordelijk blijft voor de juistheid van de ingevulde gegevens. U tekent dan ook zelf het formulier/de brief voor akkoord.

Het is belangrijk om te weten dat de brigadier een beroepsgeheim heeft. Uw verhaal blijft tussen de vier muren van de spreekkamer of uw huiskamer.

Bezoekadres: Doetinchemsestraat 27, 3241 AA Middelharnis

U kunt contact opnemen met de formulierenbrigadier van Stichting ZIJN via telefoon 0187 - 48 65 40 of stuur een e-mail naar h.spoelman@zijngo.nl of t.nieuwpoort@zijngo.nl

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een naaste en is meer dan incidenteel een handje helpen. Een mantelzorger verleent zorg omdat hij of zij een persoonlijke band heeft met de hulpbehoevende. Als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor een ander dan spreekt men van mantelzorg.

Website

www.zijngo.nl