Er zijn veel mogelijkheden om als ondernemer of bedrijf (gevestigd op of in de buurt van Goeree-Overflakkee) samen te werken met mens-ontwikkelbedrijf Webego.

SROI – maatschappelijk ondernemen

Iedereen verdient een plek op de arbeidsmarkt. Ook de mensen voor wie het minder makkelijk is om een geschikte werkplek te vinden. Vanuit deze gedachte probeert de overheid meer kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan met behulp van Social Return on Investment (SROI), ook wel maatschappelijk of sociaal ondernemen genoemd. Maatschappelijk ondernemen betekent dat u zich naast het streven naar winst, ook bezighoudt met de menselijke aspecten binnen uw bedrijf.

SROI is een instrument van de overheid om werkgelegenheid voor kwetsbare groepen te stimuleren. Bijvoorbeeld door het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het ondersteunen van sociale projecten en het opleiden van mensen om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen.

Als werkgever kan dit aantrekkelijk voor u zijn. U draagt op deze manier namelijk bij aan een samenleving waarin niemand uitgesloten wordt. Mensen met een beperking kunnen in deze samenleving precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking.

Wij denken graag met u mee over de mogelijke invulling van sociaal ondernemen binnen uw bedrijf. Als u een afspraak wilt maken om de mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet is er voor iedereen die kan werken, maar het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt of hier hulp bij nodig heeft. De Participatiewet zorgt ervoor dat ook deze doelgroep passend werk kan vinden. De wet heeft als doel dat er kans op werk is voor iedereen in een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. De doelgroep die tot de Participatiewet behoort, kan een beroep doen op de gemeente om geholpen te worden met werk, re-integratie en/of een uitkering.

Wilt u meer weten over de Participatiewet in het algemeen? Bezoek dan de pagina Participatiewet  van de website van het WerkgeversServicepunt Rotterdam-Rijnmond.

Banenafspraak

Er is ruimte op de arbeidsmarkt voor iedereen; dat is de gedachte achter de wet Banenafspraak. Dit is een afspraak om banen bij reguliere werkgevers te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, die daardoor niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Voor de verminderde loonwaarde wordt de werkgever via loonkostensubsidie gecompenseerd, tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Zowel fulltime- als parttime banen tellen mee voor de wet Banenafspraak.

Vóór 2026 moeten er in totaal 125.000 banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Om bij te houden hoe dit verloopt en om te weten wie er tot de doelgroep behoort, heeft het UWV een doelgroep register.

Door middel van de wet Banenafspraak krijgen uiteindelijk meer mensen de kans om hun talenten in te zetten. Neem contact op met Webego als u benieuwd bent hoe u als organisatie invulling kan geven aan deze wet.

Wilt u meer weten over de wet Banenafspraak in het algemeen? Bezoek dan de pagina Wet banenafspraak van de website van het WerkgeversServicepunt Rotterdam-Rijnmond .

Onze ondersteuning

De doelstelling van Webego als mens-ontwikkelbedrijf is om mensen uiteindelijk door te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De overstap naar een reguliere werkomgeving loopt via het team Werk en Inkomen van de gemeente. Soms kan de overstap naar regulier werk uitdagingen met zich meebrengen. Dit kunnen wij voor u als werkgever overzichtelijker maken door u en de medewerker hierin te ondersteunen. Onze consulenten zijn, wanneer dit gewenst is, nauw betrokken bij dit proces. Dit kan door het meekijken op de nieuwe werkplek, het ondersteunen van de communicatie in het begin, het informeren en adviseren over de mogelijkheden, het optreden als mediator, het ontlasten rondom administratieve processen, en zo voort.

Graag bekijken we samen met u welke mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Subsidies

Om het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt overzichtelijker te maken, zijn er in sommige situaties mogelijkheden om (financiële) afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing en begeleiding.

Proefplaatsing

Een manier om te onderzoeken of de baan de en de kandidaat bij elkaar passen.

Jobcoaching

De werkzoekende wordt begeleid tijdens de plaatsing en het inwerken bij de werkgever. Dit kan de werkgever ontlasten.

Werkplek voorzieningen

Advies over het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld over het aanpassen van een werkplek.

Loondispensatie Wajong

Kan worden aangevraagd door werkgevers voor personen met een Wajong-uitkering.

Loonkosten subsidie(s)

Wanneer een werknemer verminderde loonwaarde heeft, kunt u loonkostensubsidie aanvragen. Hiervoor zijn verschillende subsidies mogelijk.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheden en hier uitgebreider over lezen, bezoek dan de pagina Subsidies van de website van het WerkgeversServicepunt Rotterdam-Rijnmond.

Contact

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.