Met het project ‘Vindplaats Schulden’ helpen we mensen die openstaande rekeningen hebben bij bijvoorbeeld woningcorporatie Oost West Wonen, de zorgverzekeraars of de water- en energieleveranciers.

Een keer per maand krijgt de gemeente van deze organisaties een lijst van inwoners die meerdere rekeningen niet hebben betaald. Als u op deze lijst voorkomt, willen we graag met u in gesprek om te kijken hoe we u kunnen helpen.

Omschrijving

Waarom willen we met u in gesprek?

We vinden het belangrijk om u snel te kunnen helpen als er sprake is van betalingsproblemen. Zo kunnen we met u voorkomen dat schulden zich opstapelen en de problemen steeds groter worden. Ook omdat we weten dat mensen het lastig vinden om zelf hulp te vragen. Daarnaast zijn we vanaf 1 januari ook wettelijk verplicht alle meldingen van betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars, water- en energieleveranciers op te volgen.

Aanpak

We werken met het eigen beveiligde digitale informatiesysteem ‘Vindplaats van Schulden’ van stichting BKR, het bureau dat landelijk schulden registreert. Zogenoemde signaalpartners (schuldeisers van vaste lasten), als woningcorporatie Oost West Wonen, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars melden hier betalingsachterstanden. Het gaat om achterstanden van maximaal 100 dagen. 
Via dit systeem krijgt team Zorg afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente meldingen binnen van een huishouden met betalingsachterstanden. Medewerkers van dit team komen in actie en zoeken contact. Het is de bedoeling om met u in gesprek te gaan en gelijk hulp aan te bieden.

Naast de betalingsachterstanden kijken we ook of er andere problemen zijn waarmee we kunnen helpen. We kijken ook naar de oorzaken en gevolgen van de schulden. Als dat nodig is, betrekken we daarbij, natuurlijk samen met u, andere organisaties zoals maatschappelijk werk.