Voorlopige voorziening aanvragen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kunt u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

Omschrijving

Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. Met een voorlopig voorziening voorkomt u dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen.

Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Kosten

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.

Voorwaarden

De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

 • U heeft een bezwaar- of beroepschrift ingediend tegen een besluit.
 • Het besluit heeft directe gevolgen voor u.
 • Er is spoed bij een tijdelijk verbod op de uitvoering van het besluit.

Aanpak

Zo vraagt u een voorlopige voorziening aan:

 • U dient uw verzoek in bij de rechtbank.
 • U heeft nodig:
  • een verzoekschrift, met daarin
   • uw naam en adres
   • waarom u het verzoek doet en waarom het spoed heeft
   • wat de voorlopige voorziening volgens u moet zijn
   • uw handtekening
  • het besluit waartegen bezwaar of beroep loopt
  • eventueel: documenten en foto’s die uw standpunt onderbouwen

Termijn

Vraag de voorlopige voorziening zo snel mogelijk aan. Anders kan iemand al zijn begonnen met de uitvoering van het besluit. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen zolang het bezwaar of het beroep loopt.

Bezwaar en beroep

Tegen een voorlopige voorziening is geen bezwaar of beroep mogelijk.