Volkstuin huren

Wilt u een volkstuin huren? Neem contact op met de gemeente en vraag naar de mogelijkheden.

Omschrijving

U kunt een volkstuin huren van de gemeente. De grond blijft van de gemeente, maar u mag er gebruik van maken.

Voorwaarden

De voorwaarden om een volkstuin te huren zijn onder andere:

 • U gebruikt de tuin recreatief, bijvoorbeeld als moestuin.

Aanpak

Zo huurt u een volkstuin:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • vanaf wanneer u een volkstuin wilt huren
  • waar u een volkstuin wilt huren
 • U tekent de huurovereenkomst.
 • U betaalt de huur maandelijks aan de gemeente.

Bezwaar en beroep

De verhuur van een volkstuin gaat via een huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over het huren van een volkstuin? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres vastgoed@goeree-overflakkee.nl.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.