Vorig jaar stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 30 miljoen euro beschikbaar voor de visserijsector om de keten en gemeenschappen te ondersteunen bij de transitie van de visserij. Dit geld moet ten goede komen van vis gerelateerd bedrijfsleven en gemeenschappen die geraakt worden door de ingrijpende veranderingen in de Noodzeevisserij. Het Bestuurlijk Platform Visserij heeft in samenwerking met vijf visserijregio’s het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) opgesteld.

Deltahaven Stellendam (buitenhaven)
Buitenhaven Stellendam

Het plan beschrijft voor elk van de vijf regio’s concrete initiatieven vanuit de sector en hoe de financiële middelen daarvoor ingezet kunnen worden. Met cofinanciering van de betrokken partijen in de regio's wordt er in totaal 80 miljoen euro geïnvesteerd om klaar te zijn voor actuele en toekomstbestendige manier van werken met vis. Naar verwachting kunnen de regio’s vanaf het najaar 2024 aan de slag met de uitvoering van het ontwikkelplan.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland en voorzitter Bestuurlijk Platform Visserij: ‘De veranderingen in de sector hebben verstrekkende gevolgen voor de visserijgemeenschap. De impact is groot. Op vissers en hun gezinnen. Op afnemers, transporteurs, winkels, restaurants en consumenten: de hele keten wordt getroffen. Het VOP geeft een impuls richting een gezonde en duurzame visserijsector. Met het geld dat vanuit het ministerie beschikbaar is gesteld, kunnen we stappen zetten om de lokale economie en werkgelegenheid binnen de visclusters te steunen. De visserijsector is een van de meest oude sectoren van Nederland, het is in ieders belang deze sociaal-cultureel belangrijke economie te behouden.’

Wat staat er in het Visserij Ontwikkel Plan?

In het plan wordt beschreven op welke manier de miljoenen in de vijf visserijregio’s worden besteed. Elke regio heeft een eigen deelplan met specifieke ambities en kansrijke perspectieven voor dat gebied. Daarnaast worden er twee bovenregionale deelplannen ontwikkeld rond vernieuwing in visserij-onderwijs en de beleving van de Nederlandse visserijcultuur.

Regio Zuidwest Nederland

Voor de regio Zuidwest Nederland (Zeeland en de gemeente Goeree-Overflakkee) is in totaal € 4,9 miljoen beschikbaar vanuit Rijksmiddelen. Vanuit de regio zal daar minimaal eenzelfde bedrag aan cofinanciering tegenover gesteld worden. De initiatieven passen binnen de vier thema’s (‘kavels’) die geselecteerd zijn voor de regio Zuidwest Nederland: ‘Versterking visserij-infrastructuur’, ‘Verzilvering cultureel erfgoed’, ‘Beleving visserijgemeenschappen en ‘Zilte Zaligheden Zuidwest’. Zo zullen zowel in Vlissingen als in Stellendam verschillende projecten worden uitgevoerd ter versterking van de bestaande visafslagen en zal de visserij-identiteit van Arnemuiden meer voor het voetlicht worden gebracht. Op Tholen en Noord-Beveland zullen bezoekerscentra worden gerealiseerd en op Schouwen-Duiveland zal gewerkt worden aan de versterking van de korte visserijketens. Tenslotte wordt een bijdrage geleverd aan de transformatie van het Oosterscheldemuseum in Yerseke.

Essentiële samenwerking

Bestuurlijk vertegenwoordiger regio Zuidwest Nederland, wethouder Henk van Putten (gemeente Goeree-Overflakkee): "In deze tijd van ingrijpende veranderingen in de visserijsector, is het Visserij-ontwikkelplan een waardevolle impuls voor Zuidwest-Nederland. Het bevordert niet alleen bedrijvigheid, maar ook het behoud en de ontwikkeling van ons kostbare visserij-erfgoed. We zien kansen voor een gezonde en duurzame sector, innovatie is hierbij cruciaal. Het Visserij-ontwikkelplan is het resultaat van een goede en constructieve samenwerking met partijen uit de sector. Juist deze samenwerking is essentieel in onze zoektocht naar ruimte en toekomstperspectief voor de visserij!"

Vervolg

De komende maanden worden de afspraken in het VOP geformaliseerd en zal het Ministerie de rijksmiddelen via de regionale partners beschikbaar stellen voor de uitvoering van de (visserij-) projecten.

Over het Bestuurlijk Platform Visserij

Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten en 6 provincies waarbinnen de Nederlandse visserijgemeenschappen, met daaraan verbonden visclusters van bedrijvigheid, zijn geconcentreerd. Voorzitter van BPV is gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland.