Videoboodschap ‘Visserij onder druk’

Visserijsector Goeree-Overflakkee bezoekt demissionair minister Adema
“Onze vissers hebben grote behoefte aan perspectief”

Op woensdag 12 juli overhandigden vertegenwoordigers van de gemeente en de visserijsector van Goeree-Overflakkee een videoboodschap aan demissionair minister Piet Adema. De ontmoeting vond plaats in het gebouw van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. De video ‘De visserij onder druk’ werd gemaakt naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. In deze motie spreekt de raad haar zorgen uit over de toekomst van de (garnalen)visserij.

Het gemeentebestuur stuurde in maart een brief naar demissionair minister Adema, om de motie onder zijn aandacht te brengen. Om de urgentie te benadrukken, doen partijen die betrokken zijn bij de visserijsector op Goeree-Overflakkee in een videoboodschap opnieuw een dringend beroep op de minister.

Inleiding videoboodschap:

Hooggeachte heer Adema,

Namens de visserijsector Goeree-Overflakkee brengen wij onze zorgen over de toekomst van de garnalenvisserij en de visserij in het algemeen onder uw aandacht. Deze videoboodschap, gemaakt naar aanleiding van een aangenomen motie in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, gaat over de impact van de ingrijpende veranderingen in deze sector.

Het verbod op pulsvisserij, beperking van viswater door windmolens, de gevolgen van Brexit en strengere stikstofregels hebben verstrekkende gevolgen voor onze gemeenschap. De impact is groot. Op vissers en hun gezinnen. Op afnemers, transporteurs, winkels, restaurants en consumenten: de hele keten wordt getroffen.

Wij vragen u dringend om een duidelijk toekomstperspectief voor onze vissers. Wij zien kansen voor een gezonde en duurzame visserijsector maar hebben uw hulp daarbij nodig. Wij rekenen op uw nauwe betrokkenheid, actie en inzet om deze sector te ondersteunen en te beschermen.

Persbericht

Visserijsector Goeree-Overflakkee bezoekt demissionair minister Adema 

Op woensdag 12 juli overhandigden vertegenwoordigers van de gemeente en de visserijsector van Goeree-Overflakkee een videoboodschap aan demissionair minister Piet Adema. De ontmoeting vond plaats in het gebouw van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. De video ‘De visserij onder druk’ werd gemaakt naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. In deze motie spreekt de raad haar zorgen uit over de toekomst van de (garnalen)visserij. 

Het gemeentebestuur stuurde in maart een brief naar minister Adema, om de motie onder zijn aandacht te brengen. Ook tijdens het bezoek van 12 juli ontving de demissionair minister deze motie, uit handen van Dirk Pijl als vertegenwoordiger van de gemeenteraad. Om de urgentie te benadrukken, doen partijen die betrokken zijn bij de visserijsector op Goeree-Overflakkee in een videoboodschap opnieuw een dringend beroep op de demissionair minister. 
 

Zorgen over de toekomst

“Ontzettend fijn dat demissionair minister Adema deze videoboodschap persoonlijk in ontvangst wilde nemen. In een goed gesprek brachten we onze zorgen over de toekomst van de visserijsector onder zijn aandacht”, aldus wethouder Landbouw en Visserij Henk van Putten. Demissionair minister Adema nam uitgebreid de tijd om te reageren op de boodschap. “Uw boodschap is helder. Ik herken de grote onzekerheid die er is in de visserijsector en ik deel uw zorgen. De visserij moet blijven bestaan. Ik maak mij dan ook hard voor een robuuste visserijsector en bepleit de Nederlandse belangen in Europa. Daar heb ik u ook bij nodig. Ik roep de visserijgemeenschappen, ook die van Goeree-Overflakkee, op om samen met mij het verhaal van de visserij te vertellen. Het is belangrijk om op die manier verbinding te blijven maken. Met elkaar. Met de Tweede Kamer. En met Europa.”

De visserij onder druk 

In de videoboodschap vertellen vertegenwoordigers uit de visserijsector over ingrijpende veranderingen. Een Europees verbod op pulsvisserij, minder viswater door windmolens, natuurcompensatie, de Brexit en strengere stikstofregels brengen de hele sector in zwaar weer. En dat heeft grote gevolgen voor de visserijgemeenschap op Goeree-Overflakkee. Het raakt de hele keten: vissers en hun gezinnen, de scheepswerven, de visafslag Stellendam (United Fish Auctions), afnemers, transporteurs, winkels, restaurants en consumenten.

Cruciaal om krachten te bundelen

Bij het maken van de video werkte de gemeente samen met verschillende partijen. Jo-Annes de Bat, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV), Hans Juch, voorzitter van de Vissersvereniging Zuid West, en Johan Baaij, manager van het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland, werkten samen met wethouder Henk van Putten aan de videoboodschap aan demissionair minister Adema. Zij vinden het cruciaal om de krachten te bundelen en samen ruimte en perspectief voor de visserijsector te vragen. 

Financiële impuls

Demissionair minister Adema heeft inmiddels 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de visserij, vanwege de veranderingen in de sector. De sector kan samen met gemeenten en provincies plannen maken voor besteding van dit geld. De minister besluit uiteindelijk hoe hij het geld inzet. Wethouder Henk van Putten: “Deze financiële impuls is goed, het geeft hopelijk meer ruimte voor innovatie. In ons gesprek met demissionair minister Adema brachten we naar voren dat er nog meer stappen nodig zijn om te zorgen voor een duidelijk perspectief voor de sector.”