Verklaring van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

Op maandag 25 september 2023, laat in de avond, heeft de fractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee besloten het vertrouwen in de coalitie op te zeggen. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen, de overige fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier zijn op genoemde avond op de hoogte gesteld, met de mededeling dat een verklaring volgt.

Onwennig.

Niet echt verwonderlijk. Zo maar ineens de grootste fractie en dan ook nog een fractie die in betrekkelijk korte tijd ingrijpend van samenstelling veranderde. Sturing geven aan coalitievorming, het schrijven van een programma en de samenstelling van een college van B&W. Maar hoe dan ook: het lukte allemaal. Er kwam een coalitie, een programma en een college. 

Desondanks heeft de term onwennig ons nooit verlaten. En dat lag niet aan de thema’s die langskwamen. En het lag niet aan de omgang met de collegaraadsleden. Hartelijk in het algemeen. 
Het was en is de omgang van college van B&W met de gemeenteraad die ons geen moment rust gaf (en geeft). 

Nog maar net uit de startblokken en daar was volkomen onverwacht het dossier flexwoningen. Het college van B&W had in zijn wijsheid een besluit genomen met verstrekkende gevolgen en daar op geen enkele wijze de gemeenteraad en de samenleving bij betrokken. Nota bene een thema dat gaat om ruimte, om geld, om onderwijs, om vervoer, om veiligheid, om woningbouw, om huisvesting voor jongeren, om contractuele verplichtingen.

De kritieken daarop hebben geen betrekking op de opvang van deze vluchtelingen. Voor zover te overzien is er in de wijde omgeving niemand die die noodzaak van opvang betwist. Het probleem ligt anders. Het heeft te maken met het gezag van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente. Maar de laatste jaren is er de tendens dat de macht van het college van B&W toeneemt en die van de raad tanende is.

Het passeren van de raad wordt in het jargon een doodzonde genoemd. 
En het passeren van de samenleving, zeker bij een dergelijk zwaar onderwerp, doet daar niet veel voor onder. Misschien nog wel erger: in onze tijd waar de samenleving een enorme behoefte heeft aan openbaarheid en transparantie, gaat dat in onze gemeente vooral achter gesloten deuren. Geen controle door de raad, geen controle door de pers, geen controle door het publiek. Het dossier flexwoningen staat niet op zichzelf. Het niet informeren, het niet tijdig informeren, het halfslachtig informeren: het is bijna regel. Bioboard, DBGC, SRGO, NLDelta en ga zo maar door.

Het is aan de gemeenteraad en zeker aan de coalitiepartijen aan deze praktijken een eind te maken. Maar die vlieger gaat niet op. De fractie van Vitale Kernen is al diverse malen geconfronteerd met de zogenoemde vertrouwenskwestie. Want wie niet meewerkt met de dominante cultuur is tegen.

En dan de spreekwoordelijke druppel.
Geheel in de lijn der verwachting is het project flexwoningen door de rechter teruggefloten. De werkzaamheden moesten worden neergelegd, waaronder het heien. Dat is de boodschap van de rechter. 
Maar de gemeente, die de bevolking de maat neemt als de regels niet worden opgevolgd, plaatste zich boven de wet en ging rustig door.

Samengevat is een situatie ontstaan waarbij de gekozen volksvertegenwoordiger zijn taak niet of niet naar behoren kan vervullen. Het college van B&W maakt dat onmogelijk en dat ervaart onze fractie als niet integer.

Vriendelijke groet,
Aat van Alphen,
Fractievoorzitter VKGO.