16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 vindt de verkiezing plaats van de leden van de gemeenteraad. Deze verkiezing is – vergeleken met andere verkiezingen – bijzonder, omdat ook de registratie van (nieuwe) partijen, de kandidaatstelling en de benoeming van de leden op lokaal niveau plaatsvinden. De gemeenteraadsverkiezing werpt dan ook haar schaduw ver vooruit. Vandaar dat u, vanaf heden, stapsgewijze de relevante informatie op deze website zult aantreffen.

Wie en wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. Het aantal leden is wettelijk bepaald. Dit aantal hangt samen met het inwoneraantal. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft nu nog 29 leden, dit wordt 31 leden vanaf 2022. Zij vertegenwoordigen sedert de herindeling van Goeree-Overflakkee op 1 januari 2013 de bevolking in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, en beslist tevens in hoofdlijnen hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het dagelijks bestuur, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. 

Meer informatie over de gemeenteraad

Informatie van de Kiesraad