Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er zijn dan 24 stembureaus op Goeree-Overflakkee waar u uw stem kunt uitbrengen. U kunt ook al stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. In onze gemeente kan dat op 4 locaties, verspreid over het eiland. 

Liveblog

Volg hier het laatste nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee.

 • 10.00 uur (18 mrt): Ook de uitslag op zowel partij- als kandidaatniveau is bekend. Het gaat om een laatste voorlopige uitslag. De uitslag is pas definitief als maandag 21 maart het hoofdstembureau de uitslag van de stemming vaststelt.

  Na het tellen van de stemmen op partij- en kandidaatniveau is de zetelverdeling als volgt:

  SGP (7 zetels)

  VKGO (7 zetels)

  CDA (6 zetels)

  VVD (2 zetels)

  PvdA (2 zetels)

  ChristenUnie (2 zetels)

  Partij vd Jongeren (0 zetels)

  D66 (1 zetel)

  Groep Jan Zwerus (4 zetels)

  Kijk voor meer informatie over de laatste voorlopige uitslag.

Wanneer mag ik stemmen bij een stembureau in Goeree-Overflakkee?

U mag hier stemmen als u: 

 • Nederlander bent
 • op 31 januari 2022 stond ingeschreven in deze gemeente
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U kunt stemmen van 07.30 uur tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.

Stem uitbrengen

Zo stemt u bij een stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen:

 • Houd u aan de basisregels tegen corona.
 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
 • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
 • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
 • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
 • Vouw het stembiljet dicht en stop het in de stembus.

Wat heb ik nodig om te kunnen stemmen?

U hebt uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Dat kan zijn uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U kunt zich ook identificeren met uw verblijfsdocument. 

Waar en wanneer kan ik stemmen?

U kunt stemmen op 16 maart 2022 tussen 07:30 uur en 21.00 uur. Waar u kunt stemmen, is te vinden op de website www.waarismijnstemlokaal.nl.  

Daarnaast is het vanwege de coronapandemie ook mogelijk om al op 14 of 15 maart uw stem uit te brengen. Dat kan bij 4 stemlokalen, die op die dagen van 7.30 tot 21.00 uur geopend zijn. De extra openingsdagen zijn er vooral om te zorgen dat iedereen in alle rust en veiligheid zijn of haar stem kan uitbrengen. 

Een overzicht van de stemlokalen staat ook in het verkiezingsmagazine dat begin maart huis aan huis wordt bezorgd. Ook vindt u het overzicht op de achterzijde van de kandidatenlijst die u uiterlijk op 12 maart ontvangt. 

Wat moet ik doen als ik mijn stempas kwijt ben of niet heb ontvangen?

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente waar u op 31 januari 2022 stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 11 maart 2022 hebben ontvangen.

U kunt de vervangende stempas digitaal, mondeling of schriftelijk aanvragen:

Digitaal aanvragen

Deze manier van aanvragen geniet de voorkeur. U moet daarbij wel inloggen met uw DigiD.

Vervangende stempas digitaal aanvragen

Mondeling aanvragen

U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Dit kan tot uiterlijk 11 maart 2021, 17:00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee!

Schriftelijk aanvragen

Download het PDF-formulier en lever dat (na invulling en ondertekening) met een kopie van uw identiteitsbewijs uiterlijk vrijdag 11 maart 2021 in bij de gemeente. Het formulier en bijbehorende kopie van uw identiteitsbewijs mogen ook per e-mail worden verzonden naar kcc-bo@ggo.nl.

Downloaden:

Aanvraagformulier vervangende stempas

Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen?

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Bent u bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen.

U kunt alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente stemt als u. Dit kan op 2 manieren:

 1. U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.
 2. U machtigt iemand via een machtigingsformulier. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Voor een volmacht voor verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • zich bij het stemmen moet identificeren

Onderhandse volmacht via stempas 

Zo machtigt u iemand via uw stempas (onderhandse volmacht):

 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
 • Zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtigde is degene die namens u gaat stemmen.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
 • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.

Schriftelijke volmacht 

Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:

Digitaal 

Klik op onderstaande knop om het volmachtbewijs digitaal aan te vragen bij de gemeente. U (de volmachtgever) moet hierbij inloggen met DigiD.

Let op: Bij de online aanvraag bent u verplicht om een 'Verklaring gemachtigde' (model G-2) te uploaden.

Online schriftelijke machtiging aanvragen

Schriftelijk 

 • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht of vraag het aan bij de gemeente.
 • Vul uw deel van de aanvraag in.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 • Stuur het formulier naar uw gemeente. Zorg ervoor dat uw gemeente het formulier uiterlijk 11 maart 2022 heeft ontvangen.

Downloaden:

Aanvraagformulier volmachtbewijs

Kan ik de negen partijen waar ik op kan stemmen met elkaar vergelijken?

De negen partijen hebben een website waar u op kunt kijken voor de verkiezingsprogramma’s. Ook is er een verkiezingsmagazine waarin de partijen zich voorstellen en waar standpunten ook overzichtelijk zijn terug te vinden. 

Daarnaast is er dit jaar de stemhulp van MijnStem.  MijnStem – een initiatief van Citisens en uitgever DPG Media - heeft aan de verschillende partijen gevraagd om stellingen te beantwoorden. 

Zo werkt MijnStem 

 • De stemhulp bevat stellingen over actuele onderwerpen die een goed beeld geven van de verschillende standpunten van de politieke partijen die meedoen.
 • U kunt aangeven met een schuifbalkje of u het eens of oneens bent met deze stellingen. 
 • Door op een partijlogo te klikken, ziet u wat die partij heeft gekozen. Vergelijken wordt daardoor ook makkelijk.
 • Bij elke stelling staat een toelichting van partijen.  

U kunt MijnStem invullen via MijnStem.nl/goeree-overflakkee.

Waar vind ik meer algemene informatie over de gemeenteraadsverkiezingen?

Op www.elkestemtelt.nl is veel algemene informatie te vinden.

Stemmen tellen en vaststelling uitslag verkiezingen openbaar

Alle bijeenkomsten van stembureaus zijn openbaar. Belangstellenden kunnen zowel aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen als bij de vaststelling van de uitslag. 

Telling vroegstemmen 14 en 15 maart

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kan men bij een aantal stembureaus (Dorpstienden in Ouddorp, De Schakel in Dirksland, De Staver in Sommelsdijk en Grutterswei in Oude-Tonge) vervroegd stemmen. Het tellen van deze stemmen vindt plaats op woensdag 16 maart vanaf 08.00 uur in Het Rondeel in Middelharnis (bovenverdieping).

Telling stemmen 16 maart 

De 24 stembureaus tellen woensdag 16 maart na 21.00 uur alle stemmen op hun eigen locatie.  

Vaststelling uitslag verkiezingen 

Op maandag 21 maart om 10.00 uur is er, in de raadzaal van Het Rondeel, een zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau). Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming vastgesteld. Ook worden de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekendgemaakt. Direct na de zitting wordt de officiële uitslag openbaar gemaakt. De zitting van 21 maart is live online te volgen. 

Bewaar indienen 

De zitting van 21 maart wordt kort geschorst om kiezers de gelegenheid te geven eventueel bezwaar in te dienen. Als u bezwaar hebt, kunt u tijdens de schorsing bellen naar telefoonnummer 0631147797 of een e-mail sturen naar: kcc-bo@goeree-overflakkee.nl.