Vergaderstukken van de gemeenteraad, zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen, bekijkt u op het gemeentehuis of via internet.

Omschrijving

Iedereen kan vergaderstukken van de gemeenteraad inzien in het raadsinformatiesysteem

U kunt ook een abonnement nemen op de stukken. Dit kunt u doen door via https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/inloggen een account en daarbij een attenderingsprofiel aan te maken. Hierdoor blijft u op de hoogte van de door u gekozen onderwerpen.U krijgt dan de agenda voor de komende vergadering en de notulen en besluitenlijsten van de vorige vergadering. Deze ontvangt u voor elke vergadering van de gemeenteraad.

Voorwaarden

U kunt de stukken niet inzien als duidelijk vermeld is dat het onderwerp in een besloten vergadering is behandeld.