Wie ontvangt de energietoeslag automatisch voor 1 december 2023? 

De gemeente betaalt de energietoeslag automatisch uit aan de inwoners van wie het inkomen bekend is. Dit zijn onder andere inwoners met een bijstandsuitkering, een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  werklozen (IOAW- of IOAZ-uitkering) of een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud voor zelfstandigen (BBZ-uitkering levensonderhoud).

Daarna worden de gegevens gecontroleerd van iedereen die geen uitkering heeft maar in 2022 energietoeslag van ons kreeg. Wordt aan de voorwaarden voldaan? Dan ontvangen ook zij voor 1 december 2023 automatisch de energietoeslag 2023. Zij hoeven niks te doen.  

Ook de groep AIO-gerechtigden wordt hierbij meegenomen. Dat zijn ouderen die geen volledige AOW ontvangen en daarom een aanvulling op hun inkomen krijgen.  

Hoe kan ik de energietoeslag aanvragen?

De gemeente heeft niet van alle inwoners de inkomensgegevens in beeld. Voor de groep inwoners die wel recht heeft op energietoeslag maar het geld niet automatisch kreeg is er de mogelijkheid om zelf een aanvraag te doen. Dat kan vanaf 1 december 2023 op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag. Aanvragen kan tot en met 31 mei 2024.

Hoeveel is 120% van het bijstandsnorm?

Dat hangt af van uw situatie. Kijk hieronder wat voor u van toepassing is.

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

120% van de bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag)

alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

€ 1.459,95

gezin van 2 personen, allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen

€ 2.085,63

Pensioengerechtigden

120% van de bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag)

alleenstaande met AOW

€ 1.629,20

Echtpaar, één of beide met AOW

€ 2.212,31

Kan ik de energietoeslag 2023 krijgen?

Dat ligt aan uw inkomen. Is uw inkomen niet hoger dan 120 procent van de bijstandsnorm in november 2023, dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • dak- of thuisloos bent;
 • in een instelling of inrichting woont;
 • niet in een zelfstandige woonruimte woont;
 • student bent en in aanmerking komt voor studiefinanciering; studenten met een aanvullende beurs ontvangen van DUO eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,-
 • jonger bent dan 21 jaar.

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om het netto-inkomen van u en uw eventuele partner. Zorgtoeslag en huurtoeslag tellen niet mee.

Als inkomen tellen onder andere wel mee:

 • loon
 • vakantiegeld
 • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • partner-/kinderalimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

Welke stukken kunt u aanleveren zodat voor de gemeente duidelijk is wat uw (gezamenlijk) inkomen is?

Loon

salarisspecificatie of loonstrook van november of bewijs van jaarinkomen (voorlopige aanslag belastingdienst)

Inkomsten uit eigen onderneming

meest recente jaarrekening/omzetbelasting

Uitkering

Uitkeringsspecificatie van november

AOW, bedrijfspensioen en/of lijfrenteuitkering

Meest recente pensioenspecificatie

Partneralimentatie

Overboeking van november of echtscheidingsconvenant

Kinderalimentatie

Overboeking van november of ouderschapsplan

Overige inkomsten

Bankafschriften van november

Wisselende inkomsten? Lever ook bewijsstukken aan van de maanden september en oktober.

Ik heb mijn jaarafrekening van de energieleverancier ontvangen en geld teruggekregen. Heb ik recht op energietoeslag?

Ja, ook als u geld heeft teruggekregen heeft u recht op energietoeslag.

Moet ik de energietoeslag besteden aan de energierekening?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energiekosten. Het is dus aan te raden om het geld aan uw energierekening te besteden.

Ik ontvang studiefinanciering. Heb ik recht op energietoeslag?

Nee, uitwonende studenten ontvangen via DUO een tegemoetkoming in de energiekosten.

Ik heb de energietoeslag ontvangen, maar ik denk dat ik er geen recht op heb. Wat nu?

Als u denkt dat u geen recht heeft op de energietoeslag en deze wel heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente controleert uw gegevens dan.

Ik heb energietoeslag ontvangen, moet ik deze opgeven als inkomen naast mijn uitkering?

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering. 

Moet ik de energietoeslag opgeven als inkomsten bij de Belastingdienst?

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Heeft de energietoeslag invloed op mijn zorg- of huurtoeslag?

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen. Als u het geld spaart, dan kan het wel gevolgen hebben omdat uw vermogen omhoog gaat.

Ik heb bij een andere gemeente al (een deel van de) energietoeslag 2023 ontvangen. Heb ik er dan weer recht op?

Nee. Elk huishouden met een laag inkomen heeft in totaal recht op € 1300,-.

Als u in bijvoorbeeld een andere gemeente al een deel heeft ontvangen, krijgt u enkel het deel wat u nog niet gekregen heeft. Als het geld niet automatisch is overgemaakt, kunt u hier een aanvraagformulier voor invullen.