Urgentieverklaring voor sociale huurwoning aanvragen

U kunt een urgentieverklaring aanvragen als u dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning. Deze verklaring is bedoeld voor noodgevallen.

Let op

De gemeente Goeree-Overflakkee geeft geen urgentieverklaringen af; de woningcorporatie OostWestWonen Goeree-Overflakkee heeft haar eigen regels ten aanzien van het toewijzen van woningen aan huurders.

Let op!

Er zijn personen en bureaus actief die tegen betaling en soms met onjuiste informatie u willen helpen met het aanvragen van een urgentieverklaring. Dit heeft geen meerwaarde. 

Omschrijving

Met een urgentieverklaring kunt u sneller een nieuwe sociale huurwoning krijgen. Een urgentieverklaring is alleen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als u door een brand op zoek bent naar een nieuwe woning. Of als u net bent gescheiden en de woonlasten voor u en uw kinderen niet meer kunt betalen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een urgentieverklaring aan te vragen zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfstatus.
 • U heeft geen gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis of tbs.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende.

Aanpak

Zo vraagt u een urgentieverklaring aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U legt uit waarom u met spoed een sociale huurwoning nodig heeft.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Meer informatie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.