De IOAW-uitkering is voor mensen boven de 50 jaar met een laag inkomen. De uitkering vult het inkomen aan. Vraag de IOAW aan via werk.nl(externe link).

Let op

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Omschrijving

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner

Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering(externe link).

De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

IOAW-uitkering: aanvulling op inkomen

De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Inkomsten van u en uw eventuele partner worden verrekend met de uitkering. Hierop is een uitzondering:
Gebruikt uw werkgever een eenmalige ontslagvergoeding om voor u een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dan wordt dit buiten beschouwing gelaten. Ook als deze periodiek wordt uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de ontslagvergoeding wilde besteden.

Ook is de kostendelersnorm van toepassing op de uitkering(externe link), als u met meerdere personen in een woning woont.

Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

IOAW en WIA

Door de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)(externe link) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werklozen. Als u tot die groep behoort, ontvangt u mogelijk wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet(externe link).

Kosten

Er zijn geen kosten voor het aanvragen van een IOAW uitkering.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

 1. U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden. U heeft nog niet de AOW-leeftijd(externe link). U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 2. U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering(externe link). U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
 3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). U heeft een partner die na 31 december 1971 geboren is. U heeft geen kinderen onder de 12 jaar.

Aanpak

Zo vraagt u een IOAW-uitkering aan:

 • U maakt via het Sociaalcontactpunt, te bereiken via telefoonnummer 14 0187, optie 1, een afspraak voor het eerste gesprek met een re-integratieconsulent. 
 • Op korte termijn (meestal de dag erna) krijgt u een telefonisch meldingsgesprek waarin wordt bekeken hoe voorkomen kan worden dat u een IOAW uitkering nodig heeft. Tijdens dit gesprek worden afspraken met u gemaakt over uw activiteiten om aan het werk te komen.
 • Ongeveer twee weken daarna vindt het diagnosegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt gecontroleerd of u zich aan de afspraken heeft gehouden. Tevens wordt bekeken of u mogelijk recht heeft op andere inkomsten, waardoor u geen IOAW uitkering nodig hebt. Als het niet anders kan, kunt u na dit gesprek de aanvraag voor een IOAW uitkering indienen. Voor de afhandeling van deze aanvraag moet u gegevens over uw persoonlijke situatie inleveren.
 • Als uw IOAW aanvraag compleet is wordt de aanvraag in behandeling genomen.
 • U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit. De gemeente heeft dan nog ongeveer acht weken om uw aanvraag af te handelen.

Termijn

Wanneer uw IOAW aanvraag compleet is, heeft onze Inkomensconsulent 8 weken de tijd om te beslissen of u een IOAW-uitkering kunt krijgen. Soms duurt de beslissingstermijn wat langer.

Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact opnemen

Vragen of hulp nodig? Neemt u dan contact op met ons op. Onze inkomensconsulenten zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0187, optie 1. U kunt ook mailen naar pwi@goeree-overflakkee.nl.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.