Toestemming geven voor ontleding van een lichaam

U kunt na het overlijden van een dierbare toestemming vragen voor het ontleden van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek. Dit doet u bij de gemeente.

Omschrijving

Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van lichamen van overledenen. De overledene heeft hier tijdens zijn leven toestemming voor gegeven. Bijvoorbeeld via een codicil of testament.

Nabestaanden kunnen ook na overlijden het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek afstaan. U moet dan de burgemeester om toestemming vragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om toestemming te vragen om het lichaam van een overledene te laten ontleden zijn:

 • U bent een van de volgende personen:
  • de echtgenoot (weduwnaar) of echtgenote (weduwe) van de overledene
  • de levensgezel van de overledene
  • iemand die wettelijk bevoegd is

Aanpak

Als nabestaande kunt u toestemming vragen aan de burgemeester van de gemeente waar:

 • het lichaam wordt ontleed
 • de overlijdensakte is opgemaakt

Zo vraagt u toestemming tot ontleding van een lichaam aan:

 • Neem contact op met de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt binnen 3 dagen een besluit.

Bezwaar en beroep

Als de burgemeester uw verzoek weigert, dan kunt u in beroep gaan bij de provincie. Doe dit binnen 24 uur na de beslissing van de burgemeester.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.