Als u werkloos bent en geen recht heeft op een WW-uitkering, dan kunt u zich melden bij de gemeente voor een uitkering op grond van de Participatiewet. De gemeente gaat dan samen met u kijken voor welk werk u geschikt bent.  

Omschrijving

In bepaalde gevallen kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot. Als het niet lukt om u direct te begeleiden richting werk, kan er een ontwikkeltraject worden ingezet. 

Tijdens een ontwikkeltraject kunt u een vergoeding vragen voor:

  • reiskosten
  • kosten voor kinderopvang (eigen bijdrage)
  • overblijfkosten

Aanpak