Wilt u uw tuin veranderen en het klimaat een handje helpen door de tuin te vergroenen? Of wilt u een regenton aanschaffen om regenwater op te vangen dat nu rechtstreeks het riool inloopt? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie. 

Omschrijving

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hevige neerslag. Dit leidt steeds vaker tot problemen op de laagstgelegen punten in de dorpen. De gemeente past op diverse punten de rioolsystemen aan om de overlast te verminderen, maar dat is voor de toekomst niet voldoende. De gemeente wil daarom inwoners stimuleren om hun tuin te ‘ontstenen’ en te ‘vergroenen’. Minder tegels en meer groen zorgen ervoor dat het water beter in de bodem kan wegzakken. Bij zware hoosbuien raakt het riool dan minder snel overbelast.

Maar er zijn meer voordelen: meer groen en minder tegels zorgen ook voor meer koelte op warme dagen. Stenen geven hitte af, terwijl een boom juist schaduw geeft. Een tuin met struiken en gras is al snel een paar graden koeler dan een tuin met stenen. En het is positief voor de biodiversiteit: Insecten, vogels en andere dieren voelen zich thuis in groene tuinen.

Burgemeester en wethouders hebben hiervoor de tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied 2023-2025 vastgesteld. Deze regeling is ingegaan op 1 maart 2023 en van kracht tot en met 30 december 2025. Per aanvraag is de maximale subsidie € 750,-.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn, bijvoorbeeld:

  • Koppel de regenpijp af. Het regenwater stroomt de tuin in en kan daar wegzakken.
  • Koop een regenton en laat de regenpijp in de ton lopen. Het water kan in de zomer gebruikt worden om de planten water te geven als het erg droog is.
  • Tegels uit de tuin, groen erin (grind/split op worteldoek kan ook). Zo heeft het regenwater tijd om in de bodem te zakken.
  • Plant een boom. Een boom gebruikt regenwater, dit is goed voor de balans van het grondwaterniveau.
  • Leg een waterberging of retentievijver (een vijver voor waterberging) aan. Maak een laagte in de tuin waar het water naartoe stroomt, waarna het kan wegzakken in de bodem.
  • Leg een groen dak aan. Groene daken houden water vast, in plaats van dat het regenwater wordt afgevoerd naar het riool.

Voorwaarden

U komt niet in aanmerking voor de regeling als het afgekoppeld oppervlak minder dan 20 m2 groot is.

Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing. Deze staan opgenomen in de regeling. Deze kunt u vinden onder het kopje 'Meer informatie' (onderaan deze pagina).

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de regeling of heeft u andere vragen over de regeling? Dien dan een informatieverzoek in bij de gemeente via het contactformulier of neem telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer 14 0187, optie 3.