Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee, die hun pleinen willen vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

De voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te (kunnen) komen zijn vermeld in de Tijdelijke subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen(externe link).