Sinds zomer vorig jaar is er een subsidieregeling voor inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet. De regeling is voor de overstap naar aardgasvrij wonen. Hiervoor moet wel een schouw van de woning plaatsvinden. Als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet kunt u de gratis schouw aanvragen via: stadaardgasvrij.nl/aanmelden-schouwen/(externe link). U krijgt dan een aanbod op maat voor de overstap van aardgas naar groene waterstof. Op basis van het schouwrapport kan u een deel van de subsidies al aanvragen. Ook is er subsidie beschikbaar voor een elektrische oplossing zoals een warmtepomp. Deze subsidieregeling aardgasvrij wonen vervangt de eerdere subsidie aardgasvrij koken. 

Let op

Sinds woensdag 26 april 2023 is de subsidieregeling uitgebreid. Dit zijn de veranderingen: 

 1. De zwaardere 3-fase electriciteitsaansluiting werd duurder. Daarom verhogen wij het subsidiebedrag naar € 389,25.
 2. Deed u met de eerste subsidieregeling aardgasvrij koken mee? Dan krijgt u de subsidie met terugwerkende kracht aangevuld. Hiervoor is wel een schouwrapport nodig.
 3. U krijgt de kosten die u daadwerkelijk maakte voor de overstap vergoed door het project. Dit krijgt u in plaats van de eerder vastgestelde maximumbedragen. Inwoners van Stad aan 't Haringvliet krijgen de vergoeding alleen als minstens 70 % van het dorp voor de overstap stemt. En als aan alle beloften kan worden voldaan.

De schouw is de basis voor de subsidieregeling

Kreeg u als inwoner of ondernemer van Stad aan ’t Haringvliet nog geen schouwrapport? Dan gaan deze veranderingen meteen in. Heeft u wel een schouwrapport? Maar heeft u nu recht op andere bedragen? Neem dan contact op met de persoon die de schouw uitvoerde. Dan beoordeelt die of het schouwrapport aangepast moet worden.

Inwoners (woningeigenaren én huurders), ondernemers en maatschappelijke organisaties met een aardgasaansluiting kunnen via onderstaande link meer informatie vinden over het schouwen: 

www.stadaardgasvrij.nl/schouw(externe link) 

Voor iedere subsidieaanvraag heeft u een schouwrapport nodig. Ook heeft u facturen nodig als bewijs dat de aanpassing plaatsvond.

Omschrijving

Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van (meerdere keuzes zijn mogelijk):

Elektrisch koken
optie 1 - Vervanging kookplaat en pannenset;
optie 2 - Aanleg stopcontact en kabel voor elektrisch koken;
optie 3 - Aanpassingen meterkast;
optie 4 - Driefasen-aansluiting.
Elektrisch verwarmen
optie 1 - Een (hybride) warmtepomp;
optie 2 - HRE-ketel of wel een elektrische CV-ketel;
optie 3 - Infraroodpanelen;
optie 4 - Elektrische vloer/wandverwarming;
optie 5 - Elektrische warmtepomp;
optie 6 - Zonneboiler.
Waterstof verwarming
optie 1 - waterstof CV-ketel;
optie 2 - Waterstofready CV-ketel;
optie 3 - Controle leidingwerk;
optie 4 - Aanpassingen leidingwerk.
De eigen arbeidsuren van de aanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie.

Waarom Stad aan 't Haringvliet?
Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep Stadtenaren. Deze inwoners maken samen met deskundigen uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een plan om Stad aan ‘t Haringvliet vanaf 2025 aardgasvrij te maken. Dit door gezamenlijk over te stappen op groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. Als het plan af is, bepalen de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zelf of Stad vanaf 2025 aardgasvrij wordt. Alleen als 70% voor stemt en aan alle beloften wordt voldaan, gaat het plan door.

Draagvlakmeting en beloften
Het project gaat door als 70% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad aan ’t Haringvliet met een aardgasaansluiting vóór een aardgasvrij Stad vanaf 2025 stemt. Ook moet aan de acht beloften die belangrijk zijn voor de haalbaarheid van het project worden voldaan. Deze beloften zijn: Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Voldoende draagvlak, Groen, Het mag, Het kan en Vertaalbaar. Lees hier meer over de beloften: www.stadaardgasvrij.nl(externe link)

Kosten

Nadat u een subsidie heeft aangevraagd en de werkzaamheden zijn uitgevoerd en u heeft de definitieve facturen van de werkzaamheden ontvangen, kunt u een vaststelling aanvragen.

Aanvraag Vaststelling subsidie Stad Aardgasvrij wonen

Voor vaststelling van uw subsidie dient u aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

 1. U hebt een subsidieaanvraag voor subsidie Stad Aardgasvrij ingediend;
 2. De maatregelen zijn uitgevoerd op of na 1 augustus 2019;
 3. U hebt hiervoor bewijsstukken (facturen, bonnen).

U hebt hiervoor bewijsstukken (facturen, bonnen). U vult het formulier "Vaststelling Stad Aardgasvrij" in en voeg de bewijsstukken (facturen) als bijlagen toe. 
U kunt het e-formulier vinden onder het kopje "Formulieren".

Voorwaarden

Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen dient u aan de volgende vijf voorwaarden voldoen:

 1. U bent de eigenaar en/of huurder van de woning of bedrijfspand;
 2. Het object (woning of bedrijfspand) valt binnen de projectgrens;
  Hoe weet ik of dit zo is? U hebt een brief ontvangen waarin staat of u binnen de projectgrens van het project Stad Aardgasvrij valt en u hebt onlangs een informatieblad ontvangen over Stad Aardgasvrij of de lijst in bijlage II(externe link) (verordening);
 3. U bent in bezit van een schouwrapport van project Stad Aardgasvrij;
  Nog geen schouwrapport? Vraag een schouw aan op www.stadaardgasvrij.nl(externe link)
 4. Het gaat om vervanging van een bestaande installatie;
 5. De aanpassingen heeft u geïnstalleerd op of na 1 augustus 2019 of gaat u voor juli 2025 installeren.

Aanpak

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechthebbenden van verblijfsobjecten op een adres uit de lijst  de lijst in bijlage II(externe link) (verordening) en ter vervanging van een bestaande installatie. Als verblijfsobjecten worden aangemerkt woningen en bedrijfspanden. Per object moet een aparte aanvraag worden ingediend. Dat kan online. U hebt daarbij nodig:

 • uw DigiD;
 • het schouwrapport;

Aanvullende informatie

Er is een subsidieplafond van € 460.000,--;
De aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst;
De regeling geldt tot en met 30 juni 2025.