Vanaf 19 januari 2022 is het voor inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de overstap van koken op gas naar elektrisch koken. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft hiervoor budget gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken.  Vanaf maandag 10 oktober wordt de subsidieregeling aardgasvrij koken voor inwoners van Stad aan ’t Haringvliet vervangen door een nieuwe subsidieregeling: aardgasvrij wonen. Voordat de nieuwe subsidie aangevraagd kan worden, vindt er een schouw van de woning of onderneming plaats.

Let op

Vanaf maandag 10 oktober wordt de subsidieregeling aardgasvrij koken voor inwoners van Stad aan ’t Haringvliet vervangen door een nieuwe subsidieregeling: aardgasvrij wonen. Voordat de nieuwe subsidie aangevraagd kan worden, vindt er een schouw van de woning of onderneming plaats.  

Schouw wordt basis subsidieaanvraag 

Tijdens een schouw komt iemand langs om de woning te bekijken. Hierna volgt een schouwrapport waarin staat wat technisch nodig is om op groene waterstof over te stappen en wat de kosten zijn. De kosten worden vergoed door het project. In het schouwrapport staat ook wat nodig is om over te stappen naar elektrisch koken en, indien mogelijk, elektrisch verwarmen. 

Iedereen in Stad aan ’t Haringvliet met een aardgasaansluiting kan zich vanaf 17 oktober aanmelden voor deze gratis schouw. Inwoners (woningeigenaren én huurders) ondernemers en maatschappelijke organisaties met een aardgasaansluiting kunnen zich vanaf 17 oktober aanmelden voor een schouw via www.stadaardgasvrij.nl/schouw(externe link)

Omschrijving

Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van (meerdere keuzes zijn mogelijk):

Elektrisch koken

 • optie 1 - Vervanging kookplaat en pannenset;
 • optie 2 - Aanleg stopcontact en kabel voor elektrisch koken;
 • optie 3 - Aanpassingen meterkast;
 • optie 4 - Driefasen-aansluiting.

Elektrisch verwarmen

 • optie 1 - Een (hybride) warmtepomp;
 • optie 2 - HRE-ketel of wel een elektrische CV-ketel;
 • optie 3 - Infraroodpanelen;
 • optie 4 - Elektrische vloer/wandverwarming;
 • optie 5 - Elektrische warmtepomp;
 • optie 6 - Zonneboiler.

Waterstof verwarming

 • optie 1 - waterstof CV-ketel;
 • optie 2 - Waterstofready CV-ketel;
 • optie 3 - Controle leidingwerk;
 • optie 4 - Aanpassingen leidingwerk.

De eigen arbeidsuren van de aanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie.

Waarom Stad aan 't Haringvliet?

Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep Stadtenaren. Deze inwoners maken samen met deskundigen uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een plan om Stad aan ‘t Haringvliet vanaf 2025 aardgasvrij te maken. Dit door gezamenlijk over te stappen op groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. Als het plan af is, bepalen de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zelf of Stad vanaf 2025 aardgasvrij wordt. Alleen als 70% voor stemt en aan alle beloften wordt voldaan, gaat het plan door.

Draagvlakmeting en beloften

Het project gaat door als 70% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad aan ’t Haringvliet met een aardgasaansluiting vóór een aardgasvrij Stad vanaf 2025 stemt. Ook moet aan de acht beloften die belangrijk zijn voor de haalbaarheid van het project worden voldaan. Deze beloften zijn: Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Voldoende draagvlak, Groen, Het mag, Het kan en Vertaalbaar. Lees hier meer over de beloften: www.stadaardgasvrij.nl(externe link).

Voorwaarden

Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen dient u aan de volgende vijf voorwaarden voldoen:

 1. U bent de eigenaar en/of huurder van de woning of bedrijfspand;
 2. Het object (woning of bedrijfspand) valt binnen de projectgrens;
  Hoe weet ik of dit zo is? U hebt een brief ontvangen waarin staat of u binnen de projectgrens van het project Stad Aardgasvrij valt en u hebt onlangs een informatieblad ontvangen over Stad Aardgasvrij of de lijst in bijlage II(externe link) (verordening);
 3. U bent in bezit van een schouwrapport van project Stad Aardgasvrij;
  Nog geen schouwrapport? Vraag een schouw aan op www.stadaardgasvrij.nl(externe link)
 4. Het gaat om vervanging van een bestaande installatie;
 5. De aanpassingen heeft u geïnstalleerd na november 2019 of gaat u voor juli 2025 installeren.

Aanpak

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechthebbenden van verblijfsobjecten op een adres uit de lijst in bijlage II(externe link) (verordening) en ter vervanging van een bestaande installatie. Als verblijfsobjecten worden aangemerkt woningen en bedrijfspanden. Per object moet een aparte aanvraag worden ingediend. Dat kan online. U hebt daarbij nodig:

 • uw DigiD;
 • het schouwrapport;

Aanvullende informatie

 • Er is een subsidieplafond van € 460.000,--;
 • De aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst;
 • De regeling geldt tot en met 30 juni 2025.