Inleiding

Vanaf 19 januari 2022 is het voor inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de overstap van koken op gas naar elektrisch koken. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft hiervoor budget gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. 

U vraagt de subsidie aan in drie stappen:

 1. U doet een aanvraag
  • Na de aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beschikkingsbrief waarin staat hoeveel subsidie u krijgt.
  • U ontvangt het vastgestelde subsidiebedrag.
  • Of u krijgt de vraag om aanvullende informatie aan te leveren, hier hebt u dan nog eens 4 weken de tijd voor.
 2. U voert de maatregelen uit zoals opgegeven in uw aanvraag
  • Doe dit binnen 3 maanden na ontvangst van de beschikkingsbrief.
  • Mocht dit niet lukken, neem dan even contact met ons op (de contactgegevens staan in de beschikkingsbrief).
 3. U vraagt om vaststelling van de subsidie
  • Na uw verzoek om vaststelling krijgt u een vaststellingsbrief.
  • Als uit de stukken blijkt dat u te veel of te weinig subsidie ontvangen hebt, dan word dit verrekend.

Wat kunnen de inwoners met deze subsidie aanschaffen?

Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van:

 1. een elektrisch kooktoestel en pannenset (maximaal € 500);
 2. de benodigde aanpassingen aan de meterkast (maximaal € 500);
 3. een extra aansluiting in de keuken laten plaatsen om elektrisch te kunnen koken (maximaal € 250).

De opties 2 en 3 kunnen alleen in combinatie met optie 1.

De eigen arbeidsuren van de aanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie.

Waarom Stad aan 't Haringvliet?

Stad Aardgasvrij is een initiatief vanuit Stad aan ’t Haringvliet. Een groep inwoners zocht naar de beste manier om het dorp aardgasvrij te maken. Samen met het projectteam deskundigen deden zij hier onderzoek naar. Waterstof is een goede optie. 

In de zomer van dit jaar beslissen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stad aan ‘t Haringvliet of het dorp in 2025 de overstap naar aardgasvrij mag maken. Er kan dan gekozen worden voor waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. Als 70% instemt, gaat het plan door. 

De overstap naar waterstof moet aan acht beloften voldoen: veilig of anders niet, betaalbaar, altijd warm, groen, het mag, het kan, vertaalbaar en natuurlijk voldoende draagvlak. Alleen als het projectteam aan alle beloftes voldoet, gaat de overgang naar waterstof door. Meer informatie leest u op www.stadaardgasvrij.nl.

Voorwaarden

Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen dient u aan de volgende vijf voorwaarden te voldoen:

 1. U bent de eigenaar en/of huurder van de woning of bedrijfspand;
 2. Het object (woning of bedrijfspand) valt binnen de projectgrens;
  Hoe weet ik of dit zo is? U hebt een brief ontvangen waarin staat of u binnen de projectgrens van het project Stad Aardgasvrij valt en u hebt onlangs een informatieblad ontvangen over Stad Aardgasvrij of de lijst in bijlage II (verordening);
 3. Voor het verblijfsobject is niet eerder (2019/2020) gebruik gemaakt van een gemeentesubsidie voor Aardgasvrij koken;
 4. U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen;
 5. Het gaat om vervanging van een bestaande installatie.

Aanvragen

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechthebbenden van verblijfsobjecten op een adres uit de lijst in bijlage II (verordening) en ter vervanging van een bestaande installatie. Als verblijfsobjecten worden aangemerkt woningen en bedrijfspanden. Per object moet een aparte aanvraag worden ingediend.

Uw aanvraag moet u via onderstaand aanvraagformulier indienen. U hebt hiervoor de volgende zaken nodig:

 • uw DigiD;
 • de maatregelen die u wilt uitvoeren;
 • de daaraan verbonden kosten (overlegging van de desbetreffende bewijsstukken, zoals een offerte of een link naar het product dat u wilt aanschaffen). Dus u dient per onderdeel (elektrisch kooktoestel en pannenset, aanpassingen in de meterkast en extra aansluiting in de keuken) bewijsstukken te uploaden.. 

Aanvraagformulier

U kunt een aanvraag tijdelijke subsidie Stad Aardgasvrij bij de gemeente online indienen:

Aanvraagformulier

Vaststellen

Tot 3 maanden na ontvangst van de beschikkingsbrief kunt u bij de gemeente een verzoek tot vaststelling indienen. Dit is de laatste stap. In deze stap controleren wij of het bedrag uit de aanvraag en beschikking klopt met de daadwerkelijke uitgaven.

Zijn de maatregelen uitgevoerd, dan kunt u vragen om de beschikking vast te stellen. Hiervoor hebt u het volgende nodig: 

 • uw DigiD;
 • de vaststellingsbrief die u na uw aanvraag van ons ontvangen hebt;
 • de facturen van de maatregelen.

Vaststellingsformulier

Extra informatie

 • Er is een subsidieplafond van € 460.000,--;
 • De aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst;
 • De regeling geldt tot en met 30 juni 2025.