EU-burgers mogen stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat kan in het EU-land van hun nationaliteit of in het EU-land waar ze wonen of tijdelijk verblijven. Nederlanders die in het buitenland wonen en op Nederlandse kandidaten willen stemmen, moeten zich daarvoor eenmalig registeren bij de gemeente Den Haag.

Let op

U kunt zich niet meer registreren als kiezer in het buitenland voor de verkiezing van het Europees parlement. De termijn om u te registreren als EU-burger die in Nederland wil stemmen, is ook voorbij.

Omschrijving

Als u als Nederlander in het buitenland woont, kunt u toch op Nederlandse kandidaten stemmen. Hiervoor moet u wel geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland. Dit doet u online bij de gemeente Den Haag. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten.

U kunt na registratie op de volgende manieren stemmen:

 • per brief
 • met een schriftelijke volmacht
 • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

Staat u ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de Europese verkiezingen tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. 
Ook kunt u stemmen per brief. Dat vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.

Woont u in een ander EU-land? Dan kunt u er ook voor kiezen om met de verkiezingen in dat land mee te doen.

Bent u EU-burger van een ander land, maar woont u in Nederland? Dan kunt u ervoor kiezen om op Nederlandse kandidaten te stemmen. Registreer u bij de gemeente met het formulier Y 32.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het registreren als kiezer in het buitenland zijn:

 • U bent Nederlander.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
 • U staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
 • U stemt niet in een ander EU-land. 
 • U bent 18 jaar of ouder.

De voorwaarden voor het registeren als niet-Nederlandse EU-burger om in Nederland te stemmen zijn:

 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
 • U bent EU-burger.
 • U mag stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.

U stemt niet in een ander EU-land.

Aanpak

Registreer uzelf als kiezer buiten Nederland. Bent u al geregistreerd? Dan hoeft u dat niet nog een keer te doen. U ontvangt automatisch uw briefstembewijs en het stembiljet. Het briefstembewijs krijgt u per post. Het stembiljet krijgt u alleen per post als u dat bij uw registratie heeft aangegeven. Anders krijgt u het per e-mail.

Zo stemt u per brief:

 • U vult het stembiljet in.
 • U doet het stembiljet in de envelop, samen met:
  • uw briefstembewijs
  • een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart.
 • Plak genoeg postzegels op de envelop.
 • Stuur de envelop naar het briefstembureau in Den Haag.
 • Uw stem moet daar uiterlijk op 6 juni 2024 om 15.00 uur lokale tijd zijn.

U kunt de envelop ook opsturen naar of afgeven bij de Nederlandse ambassade in uw woonland. Uw stem moet uiterlijk op 1 juni 2024 om 10.00 uur lokale tijd bij de ambassade zijn.

Zo stemt u als niet-Nederlandse EU-burger in Nederland:

 • Vraag bij de gemeente het formulier Y 32.
 • Stuur het ingevulde formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar de gemeente.

Het formulier moet op 23 april 2024 bij de gemeente zijn.