Mag ik stemmen op 16 maart 2022?

U mag stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad wanneer u op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022):

  • 18 jaar of ouder bent;
  • ingeschreven bent in de Basisregistratie personen (BRP);
  • Nederlander of EU-burger bent, of wanneer u als niet-EU-inwoner gedurende tenminste vijf jaar onafgebroken staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) en gedurende die vijf jaar een geldige verblijfsvergunning hebt;
  • niet uitgesloten bent van kiesrecht.

Tevens geldt dat de kiezer alleen kan stemmen voor en in de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen.