Starterslening aanvragen

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.

Omschrijving

Voor de verlening van de Starterslening heeft de gemeente een deelnemingsovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en een fonds geopend waaruit de leningen worden voldaan. SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente. SVn behandelt ook de aanvraag voor een Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en de administratie van de lening. U leent dus via SVn geld van de gemeente.

U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. Als starter kan de koopsom van uw woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan geld lenen naast uw hypotheek. Zo vangt u het verschil op tussen uw maximale hypotheekbedrag en de koopsom.

Voor de Starterslening staat de rente 15 jaar vast. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de Starterslening die in heel Nederland gelden

Je kunt de Starterslening aanvragen als:

 • je voor het eerst een huis koopt;
 • de hypotheek en de Starterslening voldoen aan de voorwaarden van de NHG;
 • de rentevaste periode van je eerste hypotheek minimaal 10 jaar is. 

Aanvullende voorwaarden gemeente Goeree-Overflakkee

 • De maximale hoogte van de Starterslening is € 30.000,-;
 • De maximale aankoopprijs van de woning is tot aan de NHG grens;
 • De Starterslening kun je zowel voor bestaande bouw als nieuwsbouw aanvragen;
 • Het gaat om de aankoop van de eerste woning;
 • De aanvrager is:
  • inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee, of
  • maatschappelijk verbonden aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit houdt in dat als oud-inwoner van de gemeente van de voorafgaande tien jaar minstens zes jaar inwoner is geweest van de gemeente Goeree-Overflakkee en bijvoorbeeld door studie tijdelijk buiten de gemeente heeft gewoond, of
  • economisch verbonden aan de gemeente Goeree-Overflakkee en 
   a. een dienstverband heeft van minimaal 18 uur per week en dit kan aantonen met een werkgeversverklaring; of
   b. als zelfstandig ondernemer in het bestaan voorziet en kan aantonen dat het bedrijf in de gemeente Goeree-Overflakkee is gevestigd; of
   c. een dagopleiding volgt aan een in de gemeente Goeree-Overflakkee gevestigde onderwijsinstelling.

Er is geen leeftijdsgrens!

Aanpak

Zo vraagt u een Starterslening aan:

 • Neem contact op met de gemeente. De gemeente kijkt of u voldoet aan de voorwaarden.
 • Na akkoord van de gemeente vraagt u de Starterlening aan bij Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

Termijn

De looptijd van de Starterslening bedraagt 30 jaar, ongeacht de hoofdsom van de lening. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact opnemen

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 0187, optie 3.
Vraag naar Robert Breen, team Omgeving of stuur hem een e-mail r.breen@goeree-overflakkee.nl

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.