Het team Jeugd en Gezin is op zoek naar een collega:

Senior consulent Jeugd en Gezin (36 uur per week)

De basis voor het werk van het cluster Toegang is de visie op het Sociaal Domein met de kaders en de doelstellingen. Het cluster beoogt een integrale afhandeling van zorg- en ondersteuningsvragen. Hierdoor wordt betere, en efficiëntere, zorg en ondersteuning ingezet voor inwoners in de leeftijd van -9 maanden tot 100+. Het primaire doel is de kwaliteit van leven te verbeteren. Maatwerk en zelfredzaamheid zijn hierbij sleutelwoorden.

Functieprofiel

De senior consulent Jeugd en Gezin is een specialist op het terrein van de Jeugdwet. Je bent bekend met de regelgeving op het gebied van het Sociaal Domein, in het bijzonder de Jeugdwet. Daarnaast draag je bij aan de doorontwikkeling van het team en de organisatie en ben je gesprekspartner voor beleidsmedewerkers, de coördinatoren, je leidinggevende en netwerkpartners (huisartsen, scholen, zorgaanbieders etc.). Je werkt veel samen met de medewerkers jeugd (uitvoerend cluster jeugd), de procesregisseurs, de medewerkers van de backoffice en de netwerkpartners.

Hoe zou de dag eruit kunnen zien

Je start je dag met een (digitaal) koffiemoment met de collega’s van het team. Na het behandelen van je mail, start je met een nieuwe intake bij een cliënt thuis. Je bespreekt samen met de cliënt de mogelijkheden van het gezin en diens netwerk. Na afloop van dit gesprek ga je naar een andere cliënt. Je bent hier al verder in de intakeprocedure en past hier al hulpverleningsmethodieken toe. Hierdoor is het gezin direct geholpen. Je gaat terug naar huis waar je een andere intake verwerkt in een ondersteuningsplan en gezinsdoelen formuleert. Voor deze cliënt wil je jeugdhulp op beschikking afgeven. Je moet hierin lastige keuzes maken waarbij je de belangen van de cliënt afweegt en ook kostenbewust handelt. Tussendoor beantwoord je ook telefoontjes van collega’s. Zo adviseer je een collega de meldcode te doorlopen, wat betekent dat Veilig Thuis geconsulteerd moet worden en laat je je netwerkpartner weten dat zij het Crisisinterventieteam moeten inschakelen. Je beëindigt je werkdag met een tevreden gevoel, omdat je je kwaliteiten (waaronder oplossingsgericht, samenwerken en helicopterview) hebt kunnen inzetten.

Wat doet de senior consulent jeugd & gezin nog meer:

Je levert een bijdrage aan wachtlijstbeheer en regiebeheer (in geval van casusregie). Daarnaast verantwoord en registreer je je werkzaamheden. Je neemt deel aan netwerkoverleggen zoals het jeugdbeschermingsplein en het lokaal team huiselijk geweld. Bij het lokaal team huiselijk geweld geef je advies en neem je indien nodig de casus mee terug naar de toegang voor toekenning jeugdhulp. Daarnaast draai je mee in een rooster waar je verantwoordelijk bent voor het beantwoorden van advies- en consultatievragen van cliënten en netwerkpartners. Je signaleert trends en ontwikkelingen en doet verbetervoorstellen.

Competentieprofiel

 • Je hebt een Hbo werk/denkniveau, bent SKJ geregistreerd en hebt minimaal twee jaar kennis en ervaring binnen het vakgebied.
 • Je hebt kennis van het volgende:
  • complexe gedrags- en ontwikkelingsproblematiek in gezinssystemen, pedagogiek en kinder- en jeugdpsychiatrie;
  • de sociale kaart, de meldcode, risicotaxatie-instrumenten, korte hulpverleningsmethodieken en weet deze in te zetten;
  • de richtlijnen van de beroepscode met inachtneming van de jeugdwet, WLZ, beleidsregels, procedures en nieuwe ontwikkelingen.
 • Je hebt goede gespreksvaardigheden, een sterk analytisch vermogen en kunt je keuzes schriftelijk goed motiveren om te komen tot het toekennen van jeugdhulp. Je bent daadkrachtig en resultaatgericht.
 • Je bent initiatiefrijk en gaat graag uitdagingen aan. Je bent hierbij dienstverlenend en klantgericht.
 • Het is noodzakelijk dat je goed met stress en onverwachte situaties kunt omgaan. Je opereert tactvol en je bent flexibel.

Wat bieden wij

 • Een uitdagende en veelzijdige baan met veel ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast kun je rekenen op mogelijkheden om te blijven groeien en ontwikkelen, in je vak en als persoon.
 • Werken voor onze gemeente is werken voor een plattelandsgemeente die innoveert, ontwikkelt en verbindt met de samenleving. Wij zijn een eigentijdse overheidsorganisatie die de dialoog, samenwerking en verbinding zoekt met inwoners en (keten) partners. Wij bieden je ruimte en kansen om Goeree-Overflakkee en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
 • De functie is ingedeeld als Vakinhoudelijk medewerker B (schaal 9, max. € 4.048,-- per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer, opleidingsmogelijkheden, ICT & communicatiefaciliteiten en een individueel keuzebudget (IKB) ruimte om werk- en privé optimaal te combineren mede door een uitstekende verlofregeling.

Meer informatie

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie, dan kun je contact opnemen met Gaby Kolmus (teamleider Jeugd en Gezin). Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Annet Okkerse (beleidsadviseur HRM). Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0187.

Solliciteren

Voldoet je profiel aan de eisen en heb jij de drive om onze organisatie nog beter te maken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren! Dat kan door je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel curriculum vitae te mailen naar: personeelszaken@ggo.nl.

Gelet op de bijzondere periode die wij nu als samenleving doormaken, heeft dit ook impact op de wijze waarop wij werving en selectie invulling geven. Bij voorkeur voeren wij de gesprekken op ons kantoor in een ruimte waarbij de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat er zich mogelijkheden voordoen, waarbij dit niet de voorkeur heeft. Mocht het voeren van een gesprek op ons kantoor op bezwaren stuiten, is het uiteraard ook mogelijk om via videobellen gesprekken te voeren.