• HBO
 • 32 uur
 • Schaal 9 (maximaal € 4.537,-)
 • voor solliciteren geen einddatum
 • Het team Jeugd en Gezin

De basis voor het werk van het cluster Toegang is de visie op het Sociaal Domein met de kaders en de doelstellingen. Het cluster beoogt een integrale afhandeling van zorg- en ondersteuningsvragen. Hierdoor wordt betere, en efficiëntere, zorg en ondersteuning ingezet voor inwoners in de leeftijd van -9 maanden tot 100+. Het primaire doel is de kwaliteit van leven te verbeteren. Maatwerk en zelfredzaamheid zijn hierbij sleutelwoorden.

Functieprofiel

De senior consulent Jeugd en Gezin beweegt zich in het Sociaal Domein en is in het bijzonder de specialist van de Jeugdwet. Daarnaast draag je bij aan de doorontwikkeling van het team en de organisatie en ben je gesprekpartner voor je collega’s in- en extern.

Hoe zou een dag eruit kunnen zien

Je start je dag een aanmeldoverleg met je collega’s van je gebiedsteam. Na het afhandelen hiervan verwerk je je mail. Vervolgens ga je op huisbezoek om een nieuwe intake bij een cliënt thuis te doen. Je bespreekt samen met de cliënt de mogelijkheden van het gezin en diens netwerk. Na afloop van dit gesprek ga je naar een andere cliënt. Je bent hier al verder in de intakeprocedure en past hier al hulpverleningsmethodieken toe. Hierdoor is het gezin direct geholpen. Je gaat terug naar kantoor waar je een andere intake verwerkt in een ondersteuningsplan en gezinsdoelen formuleert. Voor deze cliënt wil je jeugdhulp op beschikking afgeven. Je moet hierin lastige keuzes maken waarbij je de belangen van de cliënt afweegt en ook kostenbewust handelt. Tussendoor beantwoord je telefoontjes van collega’s. Zo adviseer je een collega de meldcode te doorlopen, wat betekent dat Veilig Thuis geconsulteerd moet worden en laat je je netwerkpartner weten dat zij het Crisisinterventieteam moeten inschakelen. Je beëindigt je werkdag met een tevreden gevoel, omdat je je kwaliteiten (waaronder oplossingsgericht, samenwerken en helikopterview) hebt kunnen inzetten.

Wat doet de senior consulent Jeugd en Gezin nog meer:

Je verantwoord en registreert je werkzaamheden. Daarnaast lever je een bijdrage aan regiebeheer (in geval van casusregie). Je neemt deel aan netwerkoverleggen zoals het jeugdbeschermingsplein, het lokaal team huiselijk geweld en het loket. Bij deze overleggen geef je advies en neem je indien nodig de casus mee terug naar de toegang voor toekenning jeugdhulp. Daarnaast draai je mee in een rooster waar je verantwoordelijk bent voor het beantwoorden van advies- en consultatievragen van cliënten en netwerkpartners. Je signaleert trends en ontwikkelingen en doet verbetervoorstellen.

Competentieprofiel

 • Je hebt een Hbo werk/ denkniveau, bent SKJ geregistreerd en hebt minimaal twee jaar kennis en ervaring binnen het vakgebied;
 • Je hebt kennis van het volgende:
  • complexe gedrags- en ontwikkelingsproblematiek in gezinssystemen, pedagogiek en kinder- en jeugdpsychiatrie;
  • de sociale kaart, de meldcode, risicotaxatie-instrumenten, korte hulpverleningsmethodieken en weet deze in te zetten;
  • de richtlijnen van de beroepscode met inachtneming van de jeugdwet, WLZ, beleidsregels, procedures en nieuwe ontwikkelingen
 • Je hebt goede gespreksvaardigheden, een sterk analytisch vermogen en kunt je keuzes schriftelijk goed motiveren om te komen tot het toekennen van jeugdhulp. Je bent daadkrachtig en resultaatgericht.
 • Je bent initiatiefrijk en gaat graag uitdagingen aan. Je bent hierbij dienstverlenend en klantgericht.
 • Het is noodzakelijk dat je goed met stress en onverwachte situaties kunt omgaan. Je opereert tactvol en je bent flexibel.

Wat bieden wij

 • Een uitdagende en veelzijdige baan met veel ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast kun je rekenen op mogelijkheden om te blijven groeien en ontwikkelen, in je vak en als persoon.
 • Werken voor onze gemeente is werken voor een plattelandsgemeente die innoveert, ontwikkelt en verbindt met de samenleving. Wij zijn een eigentijdse overheidsorganisatie die de dialoog, samenwerking en verbinding zoekt met inwoners en (keten) partners. Wij bieden je ruimte en kansen om Goeree-Overflakkee en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
 • De functie is ingedeeld als Vakinhoudelijk medewerker B (schaal 9, max. € 4.537,--per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer, opleidingsmogelijkheden, ICT & communicatiefaciliteiten en een individueel keuzebudget (IKB) ruimte om werk- en privé optimaal te combineren mede door een uitstekende verlofregeling.

Meer informatie

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie, dan kun je contact opnemen met Gaby Kolmus (teamleider Jeugd en Gezin). Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Frederique Vegter (beleidsadviseur HRM). Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0187.

Solliciteren

Voldoet je profiel aan de eisen en heb jij de drive om onze organisatie nog beter te maken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren!  Dat kan door je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel curriculum vitae te mailen naar: personeelszaken@ggo.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijktijdige geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.