Schuldhulpmaatje

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje is een landelijk netwerk voor schuldhulpverlening door vrijwilligers. Zij zijn professioneel getraind, gecertificeerd en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. De lokale werkgroepen werken volgens de richtlijnen van het landelijk Servicepunt Schuldhulpmaatje. 
 
Stichting Schuldhulp Goeree-Overflakkee heeft als doel om hulp te verlenen aan inwoners die te kampen hebben met schuldenproblematiek dan wel om schuldenproblematiek te voorkomen. De hulp bestaat uit begeleiding bij het voorkomen en oplossen van schulden. Dit gebeurt door praktische ondersteuning, maar ook door het bewerkstelligen van financiële gedragsverandering. 
 
De Schuldhulpmaatjes zijn de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan helpen om het tij nog op tijd te keren, ondersteuning te geven gedurende een traject van schuldhulpverlening en ook daarna om de financiële huishouding op orde te krijgen. 

Inloopspreekuur

Wekelijks is er op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur van SchuldHulpMaatje in de bibliotheek van Middelharnis. Een afspraak maken is niet nodig. 

Voor meer info en de contactgegevens verwijzen wij u graag naar https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-goereeoverflakkee/.