Op loopafstand van het centrum van Middelharnis bevindt zich de Doetinchemsestraat, een drukke straat die door zowel autoverkeer als fietsers gebruikt wordt en uitkomt op de Zuidelijke Randweg. De Doetinchemsestraat wordt dus ook veel gebruikt als ontsluitingsroute vanaf het centrum. Om deze straat en diverse kruisingen veiliger te maken, worden er in 2024 een tweetal rotondes aangebracht. 

Aanleiding voor de werkzaamheden

In de Doetinchemsestraat zijn twee grote kruisingen te vinden. De 1e is de kruising van de Doetinchemsestraat met de Rottenburgseweg. Hier rijdt relatief veel verkeer en ook veel verschillend verkeer. Onderzoek wijst uit dat de hoeveelheid verkeer ook jaarlijks toeneemt. Echter zorgt de huidige vorm van het kruispunt voor verkeersonveilige situaties. Het kruispunt wordt als onoverzichtelijk ervaren en ook is er weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. 

De 2e kruising is de kruising van de Doetinchemsestraat met de Zuidelijke Randweg. Ook hier is sprake van veel verkeer en ook dit wordt jaarlijks meer. Daarnaast is de Zuidelijke Randweg een N-weg, waar 80 kilometer per uur gereden mag worden. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en verkeersopstoppingen. Het is dus wenselijk om beide kruisingen aan te pakken. 

Wat gaan we doen? 

Om beide kruisingen veiliger en overzichtelijker te maken, worden ze in de zomer van 2024 opgebouwd naar rotondes.  De fietsers en voetgangers krijgen hierbij voorrang. Verder wordt er rondom de rotondes meer groen toegebracht. Ook in de Doetinchemsestraat wordt gewerkt. Hier worden namelijk duidelijke fietssuggestiestroken aangebracht, waardoor de straat veel fijner en veiliger wordt voor fietsers. 

Heeft u vragen of opmerkingen? 

Stel ze door te e-mailen naar buitenruimte@goeree-overflakkee.nl of te bellen naar 14 0187. U kunt dan vragen naar projectleider Henk Buitendijk. 
 

Verslag van inwonersavond van 19 september 2023

Programma 

 • Voorstellen
 • Wat gaan we allemaal doen
 • Aanleiding
 • De huidige situatie
 • Het ontwerp
 • Planning
 • Vragen en of opmerkingen

Voorstellen

Wethouder Henk van Putten en projectleider Henk Buitendijk stellen zich voor.

Wat gaan we allemaal doen

Doetinchemsestraat

 • Aanleggen van een rotonde kruising met de Rottenburgseweg
 • Aanleggen van een rotonde kruising met de Zuidelijke Randweg
 • Aanleggen van fietssuggestiestroken

Rottenburgseweg

 • Aanbrengen nieuwe deklaag van asfalt
 • Aanbrengen verkeersremmende maatregelen
 • Vervangen aanwezige bomen en onderbeplanting
  Denk en praat met ons mee voor de nieuwe inrichting op het participatieplatform (Praatmee.goeree-overflakkee.nl) dat op 2 oktober live gaat. Hierover wordt u dan geïnformeerd.
 • Aanpassen fietspad uitrit De Hofjes (Lidl)

Zuidelijke Randweg

 • Vergroenen van de versteende middengeleider

Aanleiding

Rotonde Rottenburgseweg

 • Relatief grote verkeersstromen en verschillende typen verkeer
 • Jaarlijkse toename van het verkeer
 • De huidige kruispuntvorm leidt tot verkeersonveilige situaties
 • Kruispunt wordt omgebouwd naar enkelstrooksrotonde

Rotonde Zuidelijke Randweg

 • Relatief grote verkeersstromen en verschillende typen verkeer
 • Jaarlijkse toename van verkeer
 • Kruispunt wordt omgebouwd naar enkelstrooksrotonde

De huidige situatie

Doetinchemsestraat

 • 50 kilometer per uur
 • Brede rijbaan van 7 meter

Kruising Rottenburgseweg

 • Entreepunt
 • Hoge snelheid
 • Matig overzicht

Kruising Zuidelijke Randweg

 • Verbinding N-weg
 • Hoge snelheid
 • Onduidelijke oversteeklocaties

Het ontwerp

Zie de PDF-tekeningen

Planning

 • Dit jaar willen wij gebruiken om de plannen verder uit te werken.
 • Nutsbedrijven starten in het voorjaar van 2024 met het verplaatsen van leidingen en kabels en zullen hiermee rond juni 2024 gereed zijn.
 • Vanaf april 2024 willen wij gaan starten met de fysieke werkzaamheden buiten.
 • In de zomervakantie van 2024 wordt de rotonde Rottenburgseweg aangelegd.
  Een en ander is afhankelijk van de planologische procedure van Menheerse erf.
 • De rotonde Zuidelijke Randweg volgt daarna.