Samenvatting

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.
Voor het buitengebied gelden andere regels. Neem in dat geval contact op met de gemeente 14 0187.

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels
  • gescheiden stelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Kosten

Aan het realiseren van een rioolaansluiting op de gemeentelijk riolering zijn kosten verbonden. De hoogte van die kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren. Er kan daarom niet op voorhand worden aangegeven welk bedrag daarmee gemoeid is. U krijgt na het indienen van uw aanvraag vooraf een offerte van de gemeente.

Andere aansluitingen

Voor het aanvragen van aansluiting van uw perceel, woning of ander gebouw op het elektriciteitsnetwerk, gasnetwerk, waterleiding en dergelijke moet u bij de verantwoordelijke netwerkbeheerders zijn. U kunt uw aansluiting(en) aanvragen via www.mijnaansluiting.nl

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat;
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd).

Online rioolaansluiting aanvragen