In een recreatiewoning recreëert u. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. Soms kunt u toestemming krijgen om tijdelijk in een recreatiewoning te wonen. Dat is dan maximaal 12 maanden. De 12 maanden gaan in op het moment dat u de omgevingsvergunning krijgt. 

Wat is een overbruggingssituatie?

Het kan zijn dat u soms tijdelijk ergens moet wonen. Bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen en uw nieuwe huis nog niet klaar is. Of door omstandigheden in de privésfeer waardoor u niet meer thuis kunt blijven wonen. Dit heet een overbruggingssituatie. 

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn € 200,00

Voorwaarden

Wie kan in aanmerking komen voor een vergunning tijdelijk bewonen recreatiewoning?

U komt in aanmerking als:

 • U een inwoner bent van de gemeente Goeree-Overflakkee; en
 • U minimaal 6 maanden in de Basis Registratie Personen staat ingeschreven als bewoner van een adres op Goeree-Overflakkee; en
 • Er op dit adres reguliere bewoning is toegestaan. Dat betekent dat de woning geen recreatiewoning is, maar een woonhuis. 

of

 • U nog geen inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee bent; en
 • U binnen korte tijd in de gemeente komt wonen (zie voor de termijn de "beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022"); en
 • U op een adres gaat wonen waar reguliere bewoning is toegestaan. Dat betekent dat de woning geen recreatiewoning is, maar een woonhuis.

of

 • U nog geen inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee bent; en
 • U hier ook niet komt wonen op een adres waar reguliere bewoning is toegestaan. Dat betekent dat de woning geen recreatiewoning is, maar een woonhuis; en
 • U minimaal 12 maanden eigenaar bent van een recreatiewoning in de gemeente Goeree-Overflakkee die u wil gebruiken als tijdelijke woning; en
 • U kunt bewijzen dat u binnen 12 maanden na het krijgen van een vergunning ergens anders (dus buiten de gemeente Goeree-Overflakkee) gaat wonen.

Let op! Vroeg u eerder een vergunning voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning aan? En was dat in de 12 maanden voor de nieuwe aanvraag? Dan komt u niet in aanmerking voor een nieuwe vergunning tijdelijk bewonen van een recreatiewoning. Ook moet u kunnen bewijzen dat er geen andere geschikte oplossing is op de reguliere woningmarkt in de gemeente Goeree-Overflakkee.

In welke situatie mag u tijdelijk wonen in een recreatiewoning?

Is uw situatie zoals een van de situaties hierboven beschreven? Dan kan u in aanmerking komen voor een vergunning tijdelijk bewonen van een recreatiewoning. Daarvoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn: 

 • U kunt laten zien dat u een reguliere woning (dus geen recreatiewoning) kocht of huurt of laat bouwen in de gemeente Goeree-Overflakkee; of
 • U schreef u in als woningzoekende bij woningbouwvereniging Oost West Wonen en u heeft een urgentieverklaring.

Soms is er sprake van bijzondere en/of dringende omstandigheden. Dan kan het college van burgemeester en wethouders een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen. Dat kan alleen als u kunt laten zien dat u heel veel moeite deed om een oplossing voor uw situatie te vinden. Maar dat het niet lukte om die oplossing te vinden binnen de reguliere (huur)woningvoorraad in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Welke gegevens en documenten hebben wij nodig?

 • Het adres van de recreatiewoning waar u tijdelijk wil wonen;
 • Een omschrijving waarom u tijdelijk in een recreatiewoning wil/moet wonen;
 • Een kopie van:
  • De koopakte of huurovereenkomst  van de woning waar u in de toekomst gaat wonen; of
  • Een aannemingsovereenkomst van de woning die nu gebouwd wordt en waar u gaat wonen in de toekomst; of
  • Een bewijs van inschrijving bij de woningbouwvereniging Oost West Wonen en een urgentieverklaring.
 • Een schriftelijke instemming van de eignaar van een recreatiewoning waar u tijdelijk wil wonen; en
 • Een schriftelijke instemming van de Vereniging van Eigenaren indien de recreatiewoning zich bevindt op een recreatiepark of in een complex waarvoor een Vereniging van Eigenaren bestaat. 

Aanpak

Hoe vraagt u de omgevingsvergunning tijdelijk bewonen recreatiewoning aan?

Dat doet u via www.omgevingsloket.nl. Hier vraagt u een omgevingsvergunning aan voor "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening". Het is belangrijk dat u aangeeft dat u de aanvraag voor maximaal 12 maanden doet. Geeft u een periode langer dan 12 maanden aan? Dan kunnen wij de vergunning niet verlenen.