Een recreatiewoning is bedoeld om te recreëren. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. In bepaalde gevallen kunt u wel toestemming krijgen om tijdelijk, voor maximaal een jaar te wonen in een recreatiewoning. Voor het tijdelijk bewonen van een recreatie moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voor tijdelijke bewoning wordt een vergunning verleend wanneer u op korte termijn zult verhuizen naar een reguliere woning binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, of wanneer u als gevolg van privéomstandigheden tijdelijk niet meer in uw eigen huis kan wonen. Voorwaarde is wel dat aannemelijk is dat het gaat om een tijdelijke situatie.

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn € 335,00. 

Voorwaarden

Wie komen er in aanmerking

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u:

 • Zes maanden of langer inwoner zijn van onze gemeente; of
 • Een jaar of langer eigenaar zijn van een recreatiewoning, of
 • Een huis gekocht hebben in onze gemeente wat nog gebouwd of verbouwd wordt en waar u wilt gaan wonen.

Wat moet u meesturen?

 1. het adres van de recreatiewoning waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden;
 2. een beschrijving van de overbruggingssituatie waar men mee te maken heeft;
 3. een kopie van de:
  • koopakte van de toekomstige woning; of
  • aannemingsovereenkomst van de in aanbouw zijnde woning; of
  • inschrijving bij woningbouwvereniging Oost West Wonen.
 4. een schriftelijke melding bij het bestuur van de Vereniging Van Eigenaren of ander vertegenwoordiger van het recreatiepark waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden.

Aanpak

Wat moet u doen?

Via www.omgevingsloket.nl(externe link) moet u een vergunning aanvragen voor de activiteit het handelen in strijd met bestemmingsplan’. Het is van belang dat u aangeeft dat u de aanvraag doet voor maximaal een jaar.

Wanneer een langere periode wordt aangegeven kan de vergunning niet verleend worden.