In de woonkernen Dirksland, Goedereede en Middelharnis zijn parkeerzones ingesteld. Inwoners die volgens de Basisregistratie personen binnen één van deze parkeerzones wonen (of kunnen aantonen dat zij daar gaan wonen) en eigenaar of houder zijn van een auto, kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Omschrijving

Parkeervergunningen voor bewoners worden op kenteken uitgegeven. Het voordeel daarvan is dat niet jaarlijks een parkeervergunning hoeft te worden aangevraagd, maar alleen bij vervanging van de auto.

Aantal vergunningen per adres

Voor de zones in Dirksland en Middelharnis kunnen per adres maximaal twee parkeervergunningen worden verstrekt, voor de parkeerzone in Goedereede maximaal één vergunning per adres.

Kosten

  • Eerste parkeervergunning € 90,00
  • Tweede parkeervergunning Dirksland/Middelharnis € 129,00

Voorwaarden

Bij uw aanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager;
  • Kopie huur- of koopcontract van de woning of een ander bewijsstuk waarmee u kunt aantonen dat u binnen één van de parkeerzones van Middelharnis of Dirksland gaat wonen; 
  • Kopie kentekenbewijs als het een eigen auto betreft, óf
    kopie huur- of leasecontract als een huur- of leaseauto betreft, óf
    werkgeversverklaring als het een auto van de zaak betreft.

Heeft u een oude parkeervergunning? Dan moet u die kaart ook bij de aanvraag inleveren. U kunt bij de ontvangstbalie of in de GO-bus een tijdelijke parkeervergunning halen.

Aanpak

U kunt de parkeervergunning(en) bewoners (of de vervanging daarvan) online aanvragen! U moet dan wel kunnen inloggen met uw DigiD  en de mogelijkheid hebben om de verschuldigde kosten te voldoen via internetbankieren (iDeal).

Wilt u liever uw aanvraag aan de balie van het Klantcontactcentrum indienen? Maak dan eerst een afspraak!

Afspraak maken(externe link)

Termijn

Op aanvragen parkeervergunningen bewoners parkeerzone wordt uiterlijk binnen zes weken een besluit genomen.