Webego is het mens-ontwikkelbedrijf van de gemeente Goeree-Overflakkee. Webego geeft uitvoering aan de Participatiewet en is hiermee het uitvoeringsbedrijf. Team Passend Werk, onderdeel van gemeente Goeree-Overflakkee, geeft hier leiding aan.

De  Participatiewet geldt voor iedereen die kan werken op de arbeidsmarkt maar hier een steuntje in de rug bij nodig heeft. Het team Passend Werk helpt samen met het team Werk & Inkomen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer op weg. We helpen je met het krijgen van passend werk, zodat jij je kunt ontwikkelen in je arbeidsvaardigheden.

Webego werkt samen met verschillende samenwerkingspartners in het Werkgevers Servicepunt Rotterdam Rijnmond(externe link). Het WerkgeversServicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. Samen hebben zij als doel mensen weer aan het werk te helpen. Het WerkgeversServicepunt is een aanspreekpunt voor advies en ondersteuning voor werkgevers.

Daarnaast is Webego aangesloten bij de koepelorganisatie Cedris. Dit is de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt (een arbeidsmarkt waar niemand wordt buitengesloten). Cedris is een belangrijke partner voor onder andere de uitvoering van de Participatiewet en de wet Banenafspraak. Meer weten? Bekijk dan de website van Cedris(externe link).

Missie Passend Werk

De missie van team Passend Werk is “werken werkt”.

Door te werken, leer je te werken. Al werkende kunnen mensen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarnaast leer je hiermee vaardigheden die werkgevers verlangen; zo helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij reguliere werkgevers.

Visie Passend Werk

Het team Passend Werk coacht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het krijgen van Passend werk. Het doel is dat iedereen zich kan ontwikkelen, op eigen wijze en op het eigen niveau, om uiteindelijk (weer) volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

We helpen mensen bij het doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Wanneer dit niet mogelijk is, bieden wij bij mens-ontwikkelbedrijf Webego een passende werkplek.

Waar mogelijk werkt Passend Werk samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, uitvoeringsorganisaties en andere teams van de gemeente Goeree-Overflakkee.