In 2024 voeren we werkzaamheden uit in de Washingtonstraat en een gedeelte van de Mariniersweg in Oude-Tonge. Het projectgebied betreft de Washingtonstraat en een gedeelte van de Mariniersweg, vanaf de kruising met de Eisenhowerlaan bij nummer 59/62 tot en met de kruising Oudelandsedijk/Oostdijk. Hier zullen we de bestrating vernieuwen en een andere inrichting toepassen. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden. 

Duurzaam veilig inrichten

Uit onderzoek en inspectie is gebleken dat het straatwerk aan vernieuwing toe is. Ook zullen we direct de inrichting van de straat aanpakken, om de straten klaar te maken voor de toekomst.

De nieuwe inrichting is duurzaam en veilig:

 • door het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen;
 • door het verhogen van een aantal kruisingen;
 • door aanpassingen van de kruising Mariniersweg met de Oudelandsedijk;
 • doortrekken van de 30km zone tot aan de bebouwde komgrens op de Oudelandsedijk;
 • door het straten van de weg met bruine stenen en de verhoogde kruisingen met een rode steen.

‘Vergroenen’ van de omgeving

Door de verkeersremmende maatregelen komen een aantal uitstulpingen in de straat. Dit zorgt ervoor dat het verkeer afremt en snelheid mindert. Deze uitstulpingen zijn vakken die we inplanten met bomen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Daarnaast worden ook een aantal parkeerplaatsen ‘groen’ gemaakt. Dat betekent dat de parkeerplaatsen een harde oppervlakte hebben dat deels open is. Zo kan het water erin zakken en kan er gras groeien.

Bewonersavond

Op dinsdagavond 9 mei heeft een bewonersavond plaatsgevonden, waarbij we het ontwerp hebben gepresenteerd aan de bewoners van het projectgebied. Ook was er voldoende ruimte voor opmerkingen en vragen over het ontwerp. Op basis van de reacties die we kregen, zijn er nog een aantal zaken aangepast. Zo zijn er twee extra parkeervakken gemaakt in de Mariniersweg en is een wegversmalling verwijderd en verplaatst. Ook wordt er een leuning geplaatst bij de trap bij de Oostdijk. De opmerkingen en vragen zijn vervolgens verwerkt in het definitief ontwerp. Dit is onderaan deze website te downloaden.

Aanbesteding

Het definitief ontwerp hebben wij verder uitgewerkt in een bestek. Dat is een document waarin alle eisen en hoeveelheden beschreven staan, om het project te maken. Begin 2024 heeft vervolgens de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Hieruit is aannemingsbedrijf Schotgroep als beste partij uit de bus gekomen. Schotgroep is voor ons als gemeente een bekende aannemer en we hebben er daarom ook alle vertrouwen in dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd.

Planning

Wij hebben de werkzaamheden opgedeeld in verschillende fases.

 • Fase 1: week 18 t/m 24, Het werkgebied loopt vanaf de  kruising van de Washingtonstraat met de Rooseveltstraat tot de kruising van de Washingtonstraat met de Mariniersweg.
 • Fase 2: week 24 t/m 29, Het werkgebied loopt vanaf de kruising van de Washingtonstraat met de  Mariniersweg tot de kruising van de Mariniersweg met de President Wilsonstraat.
 • Fase 3: week 29 en 30, Het werkgebied is de kruising van de President Wilsonstraat met de Mariniersweg.
 • Vakantie week 31 t/m 33.
 • Fase 4: Week 34 t/m 40, Het werkgebied loopt vanaf de kruising van de President Wilsonstraat met de Mariniersweg tot de kruising van de Mariniersweg met de Oudelandsedijk/Oostdijk.
 • Fase 5: Week 40 t/m 43, Het werkgebied is de kruising van de Mariniersweg met de Oudelandsedijk/ Oostdijk.

Wij willen wel benadrukken dat een planning onderhevig is aan wijzigingen door diverse omstandigheden zoals bijvoorbeeld het weer. Verder informeert Schotgroep de bewoners wanneer de werkzaamheden bij u voor de deur gaan plaatsvinden. Zo blijven de directe aanwonenden op de hoogte en kunnen we met elkaar zorgen dat de werkzaamheden vlot en soepel verlopen.

Vragen over het werk tijdens de werkzaamheden

Het projectteam streeft ernaar om de werkzaamheden zo uit te voeren, dat de overlast voor u tot een minimum wordt beperkt. Mocht u toch vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer Schotgroep, de heer Sven Buijs, via e-mailadres: s.buijs@schotgroep.nl  of per telefoon:  078-67 77 025       

Heeft u vragen over de bereikbaarheid, een klacht, of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder/directievoerder Matthijs Kruiswijk, via e-mailadres: m.kruiswijk@goeree-overflakkee.nl of per telefoon: 0187 - 475 367.