Dit jaar, 2023, gaan we werkzaamheden uitvoeren in de Washingtonstraat en een gedeelte van de Mariniersweg in Oude-Tonge. Het projectgebied betreft de Washingtonstraat en een gedeelte van de Mariniersweg, vanaf de kruising met de Eisenhowerlaan bij nummer 59/62 tot en met de kruising Oudelandsedijk/Oostdijk. Hier zullen we de bestrating vernieuwen en een andere inrichting toepassen.

Duurzaam veilig inrichten

Uit onderzoek en inspectie is gebleken dat het straatwerk aan vernieuwing toe is. Ook zullen we direct de inrichting van de straat aanpakken, om de straten klaar te maken voor de toekomst.

De nieuwe inrichting is duurzaam en veilig:

  • door het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen;
  • door het verhogen van een aantal kruisingen;
  • door aanpassingen van de kruising Mariniersweg met de Oudelandsedijk;
  • doortrekken van de 30km zone tot aan de bebouwde komgrens op de Oudelandsedijk;
  • door het straten van de weg met bruine stenen en de verhoogde kruisingen met een rode steen.

‘Vergroenen’ van de omgeving

Door de verkeersremmende maatregelen komen een aantal uitstulpingen in de straat. Dit zorgt ervoor dat het verkeer afremt en snelheid mindert. Deze uitstulpingen zijn vakken die we inplanten met bomen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Daarnaast worden ook een aantal parkeerplaatsen ‘groen’ gemaakt. Dat betekent dat de parkeerplaatsen een harde oppervlakte hebben dat deels open is. Zo kan het water erin zakken en kan er gras groeien.

Bewonersavond

Op dinsdagavond 9 mei heeft een bewonersavond plaatsgevonden, waarbij we het ontwerp hebben gepresenteerd aan de bewoners van het projectgebied. Ook was er voldoende ruimte voor opmerkingen en vragen over het ontwerp. Op basis van de reacties die we kregen, zijn er nog een aantal zaken aangepast. Zo zijn er twee extra parkeervakken gemaakt in de Mariniersweg en is een wegversmalling verwijderd en verplaatst. Ook wordt er een leuning geplaatst bij de trap bij de Oostdijk.

Ontwerp

De diverse opmerkingen na de bewonersavond, hebben geresulteerd in het definitief ontwerp. Dit ontwerp kunt u hieronder downloaden.

Planning

De bedoeling is om het ontwerp in het 2e kwartaal van 2023 vast te stellen en verder technisch uit te werken. Ook zullen we dan de benodigde vergunningen aanvragen, het contract opstellen en de werkzaamheden aanbesteden. De start van de werkzaamheden is naar verwachting in dit najaar en gaan circa 3 maanden duren.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het ontwerp of over de werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via buitenruimte@ggo.nl