De gemeente werkt aan een omgevingsvisie voor Goeree-Overflakkee. Deze visie gaat over de vraag hoe we in de toekomst omgaan met belangrijke thema’s als woningbouw, verkeer, duurzaamheid, natuur, economie en recreatie. Met andere woorden: opgaven van de fysieke leefomgeving. De gemeente wil deze omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers en betrokken partijen maken. De gemeenteraad stemde op 14 december in met een plan om hen actief bij dit proces te betrekken.

Per 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht. Deze wet helpt om de vele regels in Nederland op het gebied van natuur, milieu, bouwen en wonen samen te voegen en eenvoudiger te maken. Ook vraagt de omgevingswet van de gemeente om samen met inwoners, ondernemers en betrokken partijen een omgevingsvisie op te stellen.

We maken de omgevingsvisie Goeree-Overflakkee in drie stappen

Aan de eerste stap is al gewerkt: het scherp krijgen welke belangrijke opgaven in de omgevingsvisie Goeree-Overflakkee aan de orde komen. Dit is verwoord in een opgavennotitie. De tweede stap gaat over de participatie: het ophalen van ideeën, reacties en meningen van inwoners, ondernemers en betrokken partijen. De derde stap is het maken van het visiedocument, vanuit de vorige stappen. Het is de bedoeling om de omgevingsvisie Goeree-Overflakkee eind 2024 af te ronden. Het is de gemeenteraad die een besluit neemt over de visie.

Participatie op verschillende manieren

In het voorjaar van 2024 organiseert de gemeente verschillende participatiebijeenkomsten over de omgevingsvisie. Ook wordt gebruik gemaakt van online middelen om meningen op te halen, zoals enquêtes op het participatieplatform 'praat mee over Goeree-Overflakkee'.  

Wethouder Daan Markwat: “De omgevingsvisie is écht heel belangrijk. Het beschrijft de toekomst van Goeree-Overflakkee. Het geeft richting en helpt bij het maken van belangrijke keuzes voor het eiland op het gebied van onze woon-, werk- en leefomgeving. Daarom nodig ik iedereen uit: praat en denk mee over de toekomst van Goeree-Overflakkee!”

Meer informatie

Op ons participatieplatform 'praat mee over Goeree-Overflakkee' vindt u meer informatie over de omgevingsvisie. Hier kunt u ook het door de gemeenteraad vastgestelde participatieplan en de opgavennotitie inzien. Over de verschillende participatiemomenten communiceert de gemeente begin 2024, via verschillende (social) media.

Luchtfoto Dirksland
Luchtfoto kern Dirksland