Gemeente Goeree-Overflakkee werkt het komende jaar samen met adviesbureau Kragten aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan helpt ons om vorm te geven aan de toekomst van verkeer en mobiliteit binnen de gemeente. 

Waarom dit mobiliteitsplan?

Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van personen en goederen in een gebied en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, de dagelijkse busrit naar het werk of een bezoek aan vrienden/familie op de fiets. 
Gemeente Goeree-Overflakkee wil óók in de toekomst voor iedereen goed bereikbaar blijven. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de goede punten en verbeterpunten op het gebied van mobiliteit in de gemeente. Deze punten vormen de basis voor belangrijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, knelpunten, parkeren en het stimuleren van actieve vervoerswijzen.  

In het mobiliteitsplan schetsen we het beeld van hoe gemeente Goeree-Overflakkee er in de toekomst uitziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het mobiliteitsplan waar te maken. 

Uw mening is belangrijk!

Als inwoner weet u het beste wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren. Dit helpt de gemeente bij onderwerpen zoals verkeersveiligheid en parkeren. U kunt uw mening geven door het invullen van de vragenlijst:

Vragenlijst