Mobiliteitsplan Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee werkt het komende jaar samen met adviesbureau Kragten aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan helpt ons om vorm te geven aan de toekomst van verkeer en mobiliteit binnen de gemeente. 

Waarom dit mobiliteitsplan?

Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van personen en goederen in een gebied en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, de dagelijkse busrit naar het werk of een bezoek aan vrienden/familie op de fiets. 
Gemeente Goeree-Overflakkee wil óók in de toekomst voor iedereen goed bereikbaar blijven. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de goede punten en verbeterpunten op het gebied van mobiliteit in de gemeente. Deze punten vormen de basis voor belangrijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, knelpunten, parkeren en het stimuleren van actieve vervoerswijzen.  

In het mobiliteitsplan schetsen we het beeld van hoe gemeente Goeree-Overflakkee er in de toekomst uitziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het mobiliteitsplan waar te maken. 

Uw mening is belangrijk!

Als inwoner weet u het beste wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren. Daarom vroegen we u om een vragenlijst in te vullen. Dit helpt de gemeente bij onderwerpen zoals verkeersveiligheid en parkeren. We gebruiken de informatie om een plan te maken voor de toekomst van verkeer en mobiliteit op Goeree-Overflakkee. 

Denk en praat mee

Overzicht nieuwsberichten

  • Inbreng van inwoners geeft een goed beeld voor mobiliteitsvisie gemeente Goeree-Overflakkee

    Gemeente Goeree-Overflakkee wil voor iedereen goed bereikbaar zijn en blijven. Om dat te kunnen doen werkt de gemeente samen met bureau Kragten aan een mobiliteitsvisie en -plan. Inwoners, ondernemers en organisaties konden de afgelopen periode hun mening en ideeën delen met de gemeente. Veel inwoners vulden in februari een enquête over bereikbaarheid en mobiliteit in. De uitkomsten van de enquête zijn alvast te bekijken via praatmee.goeree-overflakkee.nl.