Melding maken over een (particuliere) verhuurder

Zoekt of huurt u een woning van een (particuliere) verhuurder? En vindt u dat de verhuurder ongewenst gedrag vertoont, zoals discrimineren of bedreigen. Of de verhuurder vraagt te hoge borg of oneerlijke servicekosten. Bij de gemeente kunt u dit melden.

Omschrijving

U kunt slecht gedrag van een verhuurder (of van een verhuurbemiddelaar) melden bij de gemeente. Bij slecht gedrag kunt u denken aan:

 • discriminatie
 • bedreiging
 • u heeft geen schriftelijk huurcontract gekregen
 • u heeft geen schriftelijke informatie gekregen over:
  • rechten en plichten van huurder én verhuurder
  • contactinformatie van de verhuurder
  • een jaarlijkse toelichting op de servicekosten (als er servicekosten zijn)
 • te hoge waarborgsom (meer dan 2 keer de maandelijkse huurprijs)
 • te hoge servicekosten

Komt u uit een ander EU-land, en werkt u tijdelijk in Nederland? Meld het bij de gemeente als:

 • de huurovereenkomst en het arbeidscontract 1 document zijn. Dit geldt voor contracten die zijn afgesloten na 1 juli 2023.
 • alle schriftelijke informatie die bij het huurcontract hoort, is geschreven in een taal die u als arbeidsmigrant niet begrijpt.

Voorwaarden

 • U woont in een pand van een particuliere verhuurder;
 • Of u zoekt een pand met woonbestemming om te huren;
 • De klacht gaat over de verhuurder van een pand of een verhuurbemiddelaar werkzaam op Goeree-Overflakkee

Aanpak

 • Vul het formulier zo compleet mogelijk in. Daarbij vraagt de gemeente ook de gegevens van de verhuurder, het adres én de situatie. Dat helpt bij de beoordeling van de melding;
 • U kunt ook anoniem melden. Houd er rekening mee dat de gemeente dan geen contact met u kan opnemen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld geen vragen aan u stellen over de misstanden. Ook kan de gemeente u dan niet in contact brengen met organisaties die u mogelijk kunnen helpen;
 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed;
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

U kunt bij de gemeente klachten melden over een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Huurt u bij woningcorporatie Oost West Wonen? Dan kunt u daar uw klacht indienen. Website Oost West Wonen, klacht indienden

Heeft u een melding over overlast in de openbare ruimte? Meld dat via Fixi

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.